08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tài liệu IELTS

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Housing.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Infrastructure.

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Sport/Leisure nhé!

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Clothing/Fashion nhé!

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Relationship/Family nhé!

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Culture/Tradition nhé!

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Travel/Tourism nhé!

Chủ đề: Education – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Education – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Education nhé!

Cải thiện vấn đề dịch thầm khi thi IELTS

August 1, 2023

Tài liệu IELTS

Cải thiện vấn đề dịch thầm khi thi IELTS

Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những luồng phân tích và giải quyết thói quen dịch thầm trong IELTS.

Describe an important event that you celebrated (Ghost Festival – Ngày Vu Lan báo hiếu) – Sample Speaking Part 2

Describe an important event that you celebrated (Ghost Festival – Ngày Vu Lan báo hiếu) – Sample Speaking Part 2

Với dạng đề Describe an important event, chúng ta cần lựa chọn 1 ngày lễ và miêu tả những đặc điểm của ngày lễ với những từ vựng phù hợp. Hãy cùng IPPEdu tham khảo bài mẫu IELTS Speaking Part 2 band 7.0+ dưới đây và cùng thử sức miêu tả ngày lễ Vu Lan […]