08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree với chủ đề Infrastructure.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 - Dạng Agree or Disagree - Free IELTS Writing Sample

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023

Money should be spent on creating new public buildings such as museums and town halls rather than renovating existing ones. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally disagree vì 2 lý do
 • Body par 01 – Lý do 01: Những công trình cổ/nhiều năm tuổi mang giá trị văn hoá và lịch sử quan trọng
 • Body par 02 – Lý do 02: Việc xây dựng các tòa nhà công cộng mới không mang lại nhiều lợi ích tài chính hơn

 

3. Từ vựng hữu ích

 • allocating funds: phân bổ nguồn tài chính
 • financial resources: nguồn tài chính
 • invested in constructing: đầu tư xây dựng
 • restoration: sự khôi phục, sửa chữa
 • disapprove of this viewpoint: không tán thành quan điểm này
 • existing constructions: các công trình hiện có
 • desirability: tính mong muốn
 • government expenditure: chi tiêu chính phủ
 • cultural and historical significance: ý nghĩa văn hóa và lịch sử
 • intangible value: giá trị vô hình
 • distinctive characters: đặc trưng riêng
 • structural degradation: suy yếu về cấu trúc
 • overhaul existing buildings: tu sửa các công trình hiện có
 • cost-effective: hiệu quả về chi phí
 • resource-saving: tiết kiệm tài nguyên

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023

It is opined that instead of allocating funds to the restoration of current buildings, such financial resources should be invested in constructing new public ones namely museums and town halls. From a personal perspective, I completely disapprove of this viewpoint owing to the pivotal importance of existing constructions and the desirability of renovating them.

To begin with, government expenditure should be allotted to the renovation of established buildings, specifically those of cultural and historical significance. Since such structures represent the history, traditions, and craftsmanship of a particular era, they manifest themselves as a primary factor conducive to an area or country’s uniqueness and distinctive characters. Given their immense intangible value and extensive knowledge, such architectural sites could cultivate a sense of pride and appreciation among local inhabitants by revealing an intriguing insight into their cultural heritage and identity. Therefore, any failure to restore historic buildings may result in their structural degradation, thus causing an irreversible loss of indigenous distinctive features. 

Another point is that it is fallacy to argue that creating new public buildings would be more financially beneficial to communities due to advanced infrastructure. Indeed, the construction of such premises as museums, libraries or town halls entails new resources and substantial governmental funding. Alternatively, rather than demolishing old structures and constructing new ones from scratch, the local authorities could overhaul existing buildings utilizing readily available foundation, facilities and electrical systems. Such an approach proves more cost-effective and resource-saving for the national budget, which could otherwise be spent on other critical sectors.

In conclusion, the merits conferred by renovating existing constructions can vastly eclipse those of building new ones. Hence, I am convinced that governmental capital should be preferentially distributed to the maintenance of these structures for the sake of both individual and public gains.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ