08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Đội ngũ giáo viên

  • IELTS 8.0 - 8.5 cực chất
  • Chứng chỉ giảng dạy và bằng thạc sĩ quốc tế
  • Mỗi giáo viên sẽ phụ trách chuyên biệt một kỹ năng
  • Đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất cho lớp