Kiểm tra đầu vào

Entry Test cho Level Nền tảng

Đối tượng: dành cho các bạn ở mức <4.0 IELTS, mất căn bản tiếng Anh, đang ở mức Sơ Cấp/Sơ Trung Cấp (A1, A2, B1-), chưa từng học IELTS, giao tiếp chưa thành thạo, chưa từng học viết đoạn văn học thuật bằng tiếng Anh.

CLICK HERE TO TAKE THE TEST

 

Entry Test cho Level IELTS

Đối tượng: dành cho các bạn ở mức > 5.0 IELTS, có nền tảng tiếng Anh khá, đã từng đi học tiếng Anh và vẫn sử dụng được – đang ở Sơ Trung Cấp (khoảng B1), ở trường THPT, đại học điểm tiếng Anh tầm 7 đến 10 điểm.

CLICK HERE TO TAKE THE TEST