08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Học tiếng Anh giao tiếp

1001 Điều Cần Biết Về Câu Ghép (Compound Sentence) Trong Tiếng Anh

1001 Điều Cần Biết Về Câu Ghép (Compound Sentence) Trong Tiếng Anh

Nếu bạn vẫn còn lúng túng mỗi khi sử dụng câu ghép thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm của câu ghép và cách tạo nên chúng!

1001 điều cần biết về cấu trúc song song (parallel structure) trong tiếng Anh

1001 điều cần biết về cấu trúc song song (parallel structure) trong tiếng Anh

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa cấu trúc song song (parallel structure), cách sử dụng và các dạng cấu trúc phổ biến của chúng!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu trúc ‘Look Forward’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu trúc ‘Look Forward’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'Look Forward' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

1001 Điều Cần Biết Về Câu Bị Động (Passive Voice) – Hiểu Và Ứng Dụng Một Cách Chính Xác

1001 Điều Cần Biết Về Câu Bị Động (Passive Voice) – Hiểu Và Ứng Dụng Một Cách Chính Xác

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, cấu trúc của câu bị động chia theo các thì khác nhau và cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Longer/No More’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Longer/No More’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'No Longer/No More' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Matter’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Matter’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'No Matter' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Both… and’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Both… and’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'Both ... and ...' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

Chủ đề: Health and illness – Từ vựng IELTS Vocabulary

Chủ đề: Health and illness – Từ vựng IELTS Vocabulary

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp cho bạn bộ từ vựng hữu ích với chủ đề: Health and illness!

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Sport/Leisure nhé!

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Clothing/Fashion nhé!