08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Học tiếng Anh giao tiếp

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Matter’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Matter’: Khái niệm, Công Thức và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'No Matter' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Sport/Leisure nhé!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Longer/No More’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘No Longer/No More’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'No Longer/No More' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Clothing/Fashion nhé!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Both… and’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Both… and’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'Both ... and ...' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Relationship/Family nhé!

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Culture/Tradition nhé!

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Travel/Tourism nhé!

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Have Difficulty’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

1001 Điều Cần Biết Về Cấu Trúc ‘Have Difficulty’: Định Nghĩa và Cách Sử Dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc 'Have difficulty' thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng cấu trúc này một cách chính xác!

1001 Điều Cần Biết Về Câu Ghép (Compound Sentence) Trong Tiếng Anh

1001 Điều Cần Biết Về Câu Ghép (Compound Sentence) Trong Tiếng Anh

Nếu bạn vẫn còn lúng túng mỗi khi sử dụng câu ghép thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm của câu ghép và cách tạo nên chúng!