08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Reading

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 7: Matching Sentence Endings – Excellent Tips for Matching Sentence Endings

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 7: Matching Sentence Endings – Excellent Tips for Matching Sentence Endings

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Matching Sentence Endings để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 5: Table Completion – Excellent Tips for Table Completion Questions

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 5: Table Completion – Excellent Tips for Table Completion Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Table Completion để đạt band điểm cao trong IELTS Reading. 

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 4: Diagram Labelling – Excellent Tips for Diagram Labelling Questions

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 4: Diagram Labelling – Excellent Tips for Diagram Labelling Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Diagram Labelling để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 3: Summary Completion – Excellent Tips for Summary Completion Questions

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 3: Summary Completion – Excellent Tips for Summary Completion Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Summary Completion để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 2: Sentence/Note Completion – Excellent Tips for Sentence/Note Completion Questions

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 2: Sentence/Note Completion – Excellent Tips for Sentence/Note Completion Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Sentence/Note Completion để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 1: True/False/Not given – Excellent Tips for True/False/Not given Questions

January 28, 2024

IELTS Reading, Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 1: True/False/Not given – Excellent Tips for True/False/Not given Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng True/False/Not given để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

IELTS Reading – 1001 Cách Làm Bài Dạng Trả Lời Câu Hỏi Ngắn – Excellent Tips for Short-Answer Questions

November 21, 2023

IELTS Reading, Tự học IELTS

IELTS Reading – 1001 Cách Làm Bài Dạng Trả Lời Câu Hỏi Ngắn – Excellent Tips for Short-Answer Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ giúp bạn cách làm bài dạng Short-Answer Questions để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Reference word là gì? Cách áp dụng để nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Reference word là gì? Cách áp dụng để nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Giúp thí sinh cải thiện khả năng đọc hiểu của họ, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về Reference word và phân loại các nhóm Reference word.

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

Bài viết dưới đây giới thiệu phương pháp đọc và giải quyết các câu hỏi trong phần IELTS Reading với độ chính xác cao và đạt hiệu quả về mặt thời gian.

6 bước làm bài IELTS Reading dạng Notes/Table/Flow Chart Completion

6 bước làm bài IELTS Reading dạng Notes/Table/Flow Chart Completion

Để né được những distractors (những thông tin gây “nhiễu”), ta cần phải đọc thật kĩ câu hỏi. Những yếu tố tưởng “phụ mà không phụ” như so sánh nhất có thể là yếu tố quyết định để chọn đáp án đúng.