08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

Trong quá trình chuẩn bị cho phần IELTS Reading, người học có thể sử dụng nhiều phương pháp đọc khác nhau. Ví dụ, như đọc phần câu hỏi trước để xác định key words (từ khóa quan trọng) rồi sau đó mới đi vào đọc bài sử dụng phương pháp skimming (đọc lướt) để định vị những key words đã xuất hiện ở phần câu hỏi.

Sau khi định vị các key words, người học mới đọc kỹ hơn phần bài chứa các key words để tìm ra câu trả lời. Nhiều người sử dụng phương pháp này để tiếp cận bài IELTS Reading. Tuy nhiên, cách này không thật sự tối ưu khi người học muốn hiểu rõ nội dung bài đọc và trả lời câu hỏi một cách chính xác nhất để đạt 8.0 – 9.0 trong IELTS Reading.

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

Phương pháp làm bài giúp tiết kiệm thời gian và đạt điểm tối đa IELTS Reading

1. Key takeaways: Phương pháp “đọc bài trước”

Phương pháp “đọc bài trước” bao gồm: Chia bài thành nhiều đoạn nhỏ hoặc vừa đủ. Đừng đọc câu hỏi trước; thay vào đó, đọc toàn bộ đoạn đầu tiên của bài và hiểu nội dung chính của đoạn đó. Sau đó, đọc các câu hỏi từ trên xuống dưới và trả lời các câu có thể trả lời dựa trên nội dung của đoạn vừa đọc. Đọc đoạn tiếp theo của bài và thực hiện các bước tương tự sau khi giải quyết đoạn đầu tiên.

 

2. Các bước làm phương pháp “đọc bài trước”

Bước 1: Chia bài ra làm nhiều đoạn (thông thường bài đọc IELTS có bố cục rõ ràng và đã chia sẵn đoạn).

Bước 2: Không đọc câu hỏi trước mà đọc toàn bộ đoạn đầu tiên của bài và nắm bắt nội dung chính của đoạn. (Khi đọc gạch chân từ khoá quan trọng để nắm nội dung đoạn một cách khái quát)

Bước 3: Đọc các câu hỏi từ trên xuống dưới và trả lời những câu có thể trả lời được dựa vào nội dung của đoạn vừa đọc. (Khi đọc lướt các câu hỏi cũng gạch chân từ khoá luôn để dễ ghi nhớ nội dung câu hỏi khi làm các đoạn tiếp theo)

Bước 4: Đọc đoạn tiếp theo của bài và lặp lại bước 3.

 

3. Tính hiệu quả của phương pháp “đọc bài trước”

Đây là một phương pháp đọc phù hợp với những người học có từ vựng đa dạng và không gặp nhiều khó khăn khi hiểu cũng như nắm bắt nội dung và thông điệp của một bài Tiếng Anh học thuật. Để tiết kiệm thời gian khi đọc và làm bài, hãy đọc từng đoạn và giải quyết các câu hỏi liên quan ngay sau đó. Ví dụ, nếu câu hỏi số 6 liên quan đến nội dung của đoạn 1 và người đọc đã đọc đến đoạn 3 hoặc 4, thì có thể thí sinh đã quên đoạn này và họ sẽ phải đọc lại để tìm ra câu trả lời.

 

4. Ví dụ về cách áp dụng phương pháp “đọc bài trước”

Sample : Reading passage 1 Test 3 Cambridge 16

READING PASSAGE 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1-13 which are based on Reading Passage 1 below.

Roman shipbuilding and navigation

Shipbuilding today is based on science and ships are built using computers and sophisticated tools. Shipbuilding in ancient Rome, however, was more of an art relying on estimation, inherited techniques, and personal experience. The Romans were not traditionally sailors but mostly land-based people, who learned to build ships from the people that they conquered, namely the Greeks and the Egyptians.

There are a few surviving written documents that give descriptions and representations of ancient Roman ships, including the sails and rigging. Excavated vessels also provide some clues about ancient shipbuilding techniques. Studies of these have taught us that ancient Roman shipbuilders built the outer hull first, then proceeded with the frame and the rest of the ship. Planks used to build the outer hull were initially sewn together. Starting from the 6th century BCE, they were fixed using a method called mortise and tenon, whereby one plank locked into another without the need for stitching. Then in the first centuries of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method, still in use today, which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull and the other components of the ship. This method was more systematic and dramatically shortened ship construction times. The ancient Romans built large merchant ships and warships whose size and technology were unequaled until the 16th century CE.

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1 The Romans’ shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians.
2 Skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks.
3 The later practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame.
4 The Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because they dominated its use.
5 Most rowers on ships were people from the Roman army.

 

Questions 6-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-13 on your answer sheet.

Warships and merchant ships

Warships were designed so that they were 6 ………………… and moved quickly. They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked any additional weight. A battering ram made of 7 ………………… was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships. Warships, such as the ‘trireme’, had rowers on three different 8 ………………… .

Unlike warships, merchant ships had a broad 9 ………………… that lay far below the surface of the sea. Merchant ships were steered through the water with the help of large rudders and a tiller bar. They had both square and 10 ………………… sails. On merchant ships and warships, 11 ………………… was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time.

Quantities of agricultural goods such as 12 ………………… were transported by merchant ships to two main ports in Italy. The ships were pulled to the shore by 13 ………………… . When the weather was clear and they could see islands or land, sailors used landmarks that they knew to help them navigate their route.

 

Bước 1: Chia đoạn.

Bước 2: Đọc toàn bộ đoạn 1, highlight từ khoá quan trọng để nắm được nội dung chính của đoạn.

Shipbuilding today is based on science and ships are built using computers and sophisticated tools. Shipbuilding in ancient Rome, however, was more of an art relying on estimation, inherited techniques, and personal experience. The Romans were not traditionally sailors but mostly land-based people, who learned to build ships from the people that they conquered, namely the Greeks and the Egyptians. (Q1)

⇒ Nội dung chính của đoạn : Đóng tàu thời Rome cổ là nghệ thuật dựa vào sự ước chừng, kĩ năng được thừa kế và kinh nghiệm cá nhân chứ không phụ thuộc vào thiết bị hiện đại như ngày nay. Người Roman vốn không phải thuỷ thủ, họ học đóng tàu từ người Hy Lạp và Ai Cập.

Bước 3: Trả lời tất cả các câu hỏi liên quan.

⇒ Trả lời được luôn Q1 với đáp án là F. Vì theo bài, người Roman học đóng tàu từ Người Hy Lạp và người Ai cập chứ không phải kĩ năng đóng tàu được truyền lại (were passed on to) cho người Hy Lạp và Ai Cập

* Lưu ý: Rà soát các câu hỏi còn lại, nếu không còn câu này có liên quan đến nội dung đoạn 1 nữa thì chuyển sang đoạn tiếp theo và thực hiện các bước tương tự. Có thể thấy nhanh Q2 nhắc đến “mortise và tenon method”, Q3 nhắc đến “Mediterranean shipbuilders”, Q4 nhắc đến “Sea Mare Nostrum” và Q5 nhắc đến “Roman army” đều không liên quan đến nội dung của đoạn 1. Lướt nhanh Q6-13 thì rõ ràng yêu cầu hoàn thành một passage nói về warships và merchant ships. Ta không thấy hai từ khoá này không xuất hiện trong đoạn 1. Đến đây, về cơ bản, người đọc đã nắm được nội dung của toàn bộ câu hỏi và giải quyết xong đoạn 1, không cần phải vướng bận hay quay lại đọc đoạn 1 nữa.

Bước 4: Làm đoạn 2, lặp lại các bước 2 và 3

There are a few surviving written documents that give descriptions and representations of ancient Roman ships, including the sails and rigging. Excavated vessels also provide some clues about ancient shipbuilding techniques. Studies of these have taught us that ancient Roman shipbuilders built the outer hull first, then proceeded with the frame and the rest of the ship. Planks used to build the outer hull were initially sewn together. Starting from the 6th century BCE, they were fixed using a method called mortise and tenon, whereby one plank locked into another without the need for stitching. (Q2) Then in the first centuries of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method, still in use today, which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull and the other components of the ship. (Q3) This method was more systematic and dramatically shortened ship construction times. The ancient Romans built large merchant ships and warships whose size and technology were unequaled until the 16th century CE.

⇒ Nội dung chính theo phương pháp “đọc bài trước”: Thứ tự các bước đóng tàu của người Roman cổ và sự phát triển của quy trình đóng tàu qua thời gian. Người Roman cổ đóng thân tàu (outer hull) trước rồi đến khung (frame) và các bộ phận còn lại. Các tấm gỗ dùng để đóng thân tàu ban đầu đều gắn lại với nhau. Sau này dùng phương pháp “mortise and tenon” thì không cần phải khâu gắn các tấm gỗ này nữa. Thợ đóng tàu vùng Địa Trung Hải (Mediterranean shipbuilders) sau này lại đóng khung tàu (frame) trước rồi mới đến thân (hull) và các bộ phận khác. Cách đóng tàu này vẫn còn được áp dụng đến ngày nay bởi nó giúp rút ngắn thời gian đóng tàu.

 • Trả lời được Q2NG vì thông tin “skilled craftsmen were needed” không xuất hiện ở đoạn nói về phương pháp “mortise and tenon”
 • Trả lời được Q3F vì theo bài thì thợ đóng tàu vùng Địa Trung Hải đóng khung trước (“frame first”) chứ không phải “hull before frame” (đóng thân trước khung)

*Lưu ý: Những câu F có chưa thông tin sai mà người đọc có thể dựa vào nội dung bài để sửa lại cho đúng. Ví dụ ở Q3, phải sửa “hull before frame” thành “frame before hull” thì mới đúng theo nội dung bài đọc. Những câu NG là câu có thông tin không xuất hiên, không được nhắc đến trong bài (ví dụ xem Q2)

5. Luyện tập phương pháp “đọc bài trước”

Người học đọc và làm bài sau (Cam 15, Test 1, Passage 1)

Nutmeg — a valuable spice

The nutmeg tree, Myristicafragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world: a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas — or Spice Islands — in northeastern Indonesia. The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves, and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased in a fleshy husk. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple-brown shiny seed, 2—3 cm long by about 2cm across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an ‘aril’. These are the sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril.

Nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicinal, and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of spices to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity. The Arab-Venetian dominance of the trade finally ended in 1512, when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources.

Always in danger of competition from neighboring Spain, the Portuguese began subcontracting their spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow into the Netherlands, and the Dutch commercial fleet swiftly grew into one of the largest in the world. The Dutch quietly gained control of most of the shipping and trading of spices in Northern Europe. Then, in 1580, Portugal fell under Spanish rule, and by the end of the 16th century, the Dutch found themselves locked out of the market. As prices for pepper, nutmeg, and other spices soared across Europe, they decided to fight back.

In 1602, Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company. By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide, with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease. Doctors were desperate for a way to stop the spread of this disease, and they decided nutmeg held the cure. Everybody wanted nutmeg, and many were willing to spare no expense to have it. Nutmeg bought for a few pennies in Indonesia could be sold for 68,000 times its original cost on the streets of London. The only problem was the short supply. And that’s where the Dutch found their opportunity.

The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from other invaders. In 1621, the Dutch arrived and took over. Once securely in control of the Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any trees outside the plantation zones. Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed that could be grown elsewhere would leave the islands. There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a sliver of land called Run, only 3 km long by less than 1 km wide, was under the control of the British. After decades of fighting for control of this tiny the Dutch and British arrived at a compromise settlement, the Treaty of Breda, in 1667. Intent on securing their hold over every nutmeg-producing island, the Dutch offered a trade: if the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. That other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century.

Then, in 1770, a Frenchman named Pierre Poivre successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius, an island off the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean where they thrived, especially on the island of Grenada. Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves. Finally, in 1809, the British returned to Indonesia and seized the Banda Islands by force. They returned the islands to the Dutch in 1817, but not before transplanting hundreds of nutmeg seedlings to plantations in several locations across southern Asia. The Dutch nutmeg monopoly was over.

Today, nutmeg is grown in Indonesia, the Caribbean, India, Malaysia, Papua New Guinea, and Sri Lanka, and world nutmeg production is estimated to average between 10,000 and 12,000 tonnes per year.

 

Questions 1- 4

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1 – 4 on your answer sheet.

The nutmeg tree and fruit

 • the leaves of the tree are 1………………………. in shape
 • the 2………………………. surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe
 • the 3………………………. is used to produce the spice nutmeg
 • the covering known as the aril is used to produce 4 ……………………….
 • the tree has yellow flowers and fruit.

 

Questions 5 – 7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 5 – 7 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

5. In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown.
6. The VOC was the world’s first major trading company.
7. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew.

 

Questions 8 – 13

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8 – 13 on your answer sheet.

Middle Ages Nutmeg was brought to Europe by the 8……………
16th century  European nations took control of the nutmeg trade 
17th century Demand for nutmeg grew, as it was believed to be effective 

against the disease known as the 9……………

The Dutch 

— took control of the Banda Islands 

— restricted nutmeg production to a few areas 

— put 10…………… on nutmeg to avoid it being cultivated outside the islands 

— finally obtained the island of 11…………… from the British 

Late 18th century 1770 — nutmeg plants were secretly taken to 12 ……………

1778 — half the Banda Islands’ nutmeg plantations were destroyed by a 13 1770 — nutmeg plants were secretly taken to 13 ……………

1778 — half the Banda Islands’ nutmeg plantations were destroyed by a 14 ……………

 

6. Đáp án

 1. oval
 2. husk
 3. seed
 4. mace
 5. FALSE
 6. NOT GIVEN
 7. TRUE
 8. Arabs
 9. plague
 10. lime
 11. Run
 12. Mauritius
 13. tsunami

 

Tổng kết

Phương pháp “đọc bài trước” có ưu điểm vì nó giúp thí sinh tiết kiệm thời gian khi làm bài mà vẫn đưa ra câu trả lời chính xác.

Tuy nhiên, phương pháp “đọc bài trước” này có những hạn chế. Người đọc phải có khả năng đọc hiểu tốt để họ có thể hiểu nội dung của đoạn ngay sau khi đọc và dựa vào đó để trả lời các câu hỏi liên quan. Do đó, đây là phương pháp phù hợp cho những thí sinh đang ở mức 7.0 và muốn nâng band đọc lên 8.0–9.0.

Chúc các bạn học tốt,
IPPEDU

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ