08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Phát âm Tiếng Anh

Các lỗi phát âm tiếng Anh phổ biến ở người Việt

August 1, 2023

Phát âm Tiếng Anh

Các lỗi phát âm tiếng Anh phổ biến ở người Việt

Người Việt thường mắc lối phát âm tiếng Anh với nhiều lý do. Thứ nhất, trong hệ thống phát âm tiếng Việt không tồn tại nhiều âm tiếng Anh. Thứ hai, do tính chất khác nhau của hai ngôn ngữ, người Việt không quen những âm đuôi và âm gió, nhất là với những từ […]

Cách ứng dụng các phụ âm môi (bilabials) trong IELTS Speaking

Cách ứng dụng các phụ âm môi (bilabials) trong IELTS Speaking

IPPEdu sẽ giới thiệu các phụ âm môi (bilabials) trong bảng phiên âm quốc tế IPA và các phương pháp để cải thiện tiêu chí phát âm trong IELTS Speaking.

15 Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Quan Trọng Trong Giao Tiếp Tiếng Anh

15 Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Quan Trọng Trong Giao Tiếp Tiếng Anh

Nếu bạn vẫn còn lúng túng mỗi khi sử dụng trọng âm trong giao tiếp, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những quy tắc đánh dấu trọng âm bất bại!