08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Vocabulary

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Sport/Leisure – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Sport/Leisure nhé!

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Clothing/Fashion – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Clothing/Fashion nhé!

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Relationship/Family – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Relationship/Family nhé!

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Culture/Tradition – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Culture/Tradition nhé!

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Travel – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Travel/Tourism nhé!

Chủ đề: Education – Từ vựng IETLS Vocabulary

Chủ đề: Education – Từ vựng IETLS Vocabulary

Hãy cùng IPPEDU khám phá IELTS Vocabulary cho chủ đề Education nhé!

Tổng hợp các collocations chủ đề Hobby trong IELTS Speaking

Tổng hợp các collocations chủ đề Hobby trong IELTS Speaking

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ trình bày một số định nghĩa cơ bản và phân loại collocations thường dùng với chủ đề Hobby trong IELTS Speaking

Cách vận dụng từ vựng chủ đề Change vào IELTS Speaking

Cách vận dụng từ vựng chủ đề Change vào IELTS Speaking

Vì việc sử dụng một lượng lớn từ vựng để mô tả quá trình thay đổi của sự vật có thể làm cho phần thi nói IELTS của các bạn trở nên sinh động hơn, IPPEdu sẽ tổng hợp các từ vựng về chủ đề Change và cách vận dụng vào IELTS Speaking.

Tổng hợp từ vựng mô tả sự yêu thích – năng khiếu và cách áp dụng vào IELTS Speaking

Tổng hợp từ vựng mô tả sự yêu thích – năng khiếu và cách áp dụng vào IELTS Speaking

Để giúp người học nắm bắt những từ vựng mô tả sự yêu thích và khả năng, sở trường, bài viết này sẽ giới thiệu đến từ vựng mô tả sự yêu thích và năng khiếu.

Describe an important event that you celebrated (Ghost Festival – Ngày Vu Lan báo hiếu) – Sample Speaking Part 2

Describe an important event that you celebrated (Ghost Festival – Ngày Vu Lan báo hiếu) – Sample Speaking Part 2

Với dạng đề Describe an important event, chúng ta cần lựa chọn 1 ngày lễ và miêu tả những đặc điểm của ngày lễ với những từ vựng phù hợp. Hãy cùng IPPEdu tham khảo bài mẫu IELTS Speaking Part 2 band 7.0+ dưới đây và cùng thử sức miêu tả ngày lễ Vu Lan […]