08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Cách dùng 7 liên từ Fanboys (Coordinators) trong câu ghép

Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về câu ghép. Ngoài ra, trong loại câu này, nếu ta sử dụng liên từ kết hợp (Coordinators) thì câu văn sẽ trở nên tự nhiên, rõ ràng và đầy đủ thông tin hơn.

Vậy, có tất cả bao nhiêu liên từ kết hợp? Chúng được sử dụng như thế nào? Hôm nay, hãy cùng IPPEdu tìm hiểu về liên từ kết hợp nhé!

Cách dùng 7 liên từ Fanboys (Coordinators) trong câu ghép

Cách dùng 7 liên từ Fanboys (Coordinators) trong câu ghép

1. Câu ghép là gì?

Câu ghép (Compound sentence) là câu nối hai (hay nhiều) mệnh đề độc lập với nhau bởi liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions/coordinators) hoặc được phân cách bởi dấu phẩy. Câu ghép không chứa bất kì mệnh đề độc lập nào.

Ví dụ:
– I like coffee. Mary likes tea. → I like coffee, and Mary likes tea.
– Mary went to work. John went to the party. I went home. → Mary went to work, but John went to the party, and I went home.

Xem chi tiết hơn về câu ghép tại đây.

 

2. Liên từ kết hợp (Coordinators) là gì?

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions/Coordinators) là sử dụng các từ để nối các từ, cụm từ hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau. Các từ này có thể nối 2 động từ, 2 danh từ, 2 tính từ, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề độc lập.

Các liên từ kết hợp phổ biến bao gồm:

F – for (vì)
A – and (và)
N – nor (không…cũng không)
B – but (nhưng)
O – or (hoặc)
Y – yet (tuy nhiên)
S – so (vì vậy)

Để dễ nhớ hơn, ta có thể nhớ cụm FANBOYS – viết tắt của 7 từ trên.

 

3. Cách dùng liên từ FANBOYS (Coordinators) trong câu ghép

Để nối hai mệnh đề độc lập, thông thường chúng ta sẽ sử dụng một trong bảy liên từ kết hợp.

Lưu ý: Dấu phẩy luôn đứng trước các liên từ kết hợp ngoại trừ trường hợp mệnh đề quá ngắn (dấu phẩy không bắt buộc.)

3.1. For 

For – “vì” là liên từ kết hợp dùng để giải thích nguyên nhân ở mệnh đề trước.

Ví dụ: He felt cold, for it was snowing. (Anh ấy cảm thấy lạnh tuyết rơi.)

3.2. And

And – “và” là liên từ kết hợp dùng để nối 2 mệnh đề độc lập ngang hàng nhau.

Ví dụ: I like listening to music and watching TV. (Tôi thích nghe nhạc xem TV.)

3.3. Nor

Nor – “không…cũng không” là liên từ kết hợp dùng để nối 2 mệnh đề có ý nghĩa phủ định.

Ví dụ: He doesn’t drink tea, nor does he drink coffee. (Anh ấy không uống trà, cũng không uống cà phê.) 

3.4. But

But – “nhưng” là liên từ kết hợp dùng để nối 2 mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau

Ví dụ: Mary ran fast, but she couldn’t catch John. (Mary chạy nhanh, nhưng cô ấy không thể bắt kịp John.)

3.5. Or

Or – “hoặc” là liên từ kết hợp dùng để thể hiện một sự lựa chọn khác

Ví dụ: Will Mary go, or will John go? (Liệu Mary đi hay là John?)

3.6. Yet

Yet – “nhưng” là liên từ kết hợp dùng để giới thiệu một ý đối lập một cách logic với ý đằng trước

Ví dụ: It was raining yet sunny and bright. (Trời đang mưa nhưng vẫn nắng và sáng sủa.)

3.7. So

So – “ vì vậy” là liên từ kết hợp dùng để nêu lên kết quả hành động của mệnh đề trước đó

Ví dụ: The kids got bored, so they went to the park. (Bọn trẻ trở nên chán nản, vì vậy đã đi công viên.

 

4. Bài tập về liên từ kết hợp

Hãy cùng IPPEdu ôn tập liên từ kết hợp (Coordinators) qua một số bài tập (có đáp án) nhé!

EXERCISE 1: Complete each sentence using the correct conjunctions (FANBOYS)

 1. Tom …………….. Lisa went to school.
 2. The king died …………. his daughter ascended the throne.
 3. Make haste, …………….. you will be late.
 4. “Do ………………… die”.
 5. Peter is a fearless man, ……………….. he does not feel afraid.

EXERCISE 2: Choose the correct conjunction.

 1. I did my best to pass my English exam yet / so I failed.
 2. I will get my car serviced and / for there is something wrong with the brakes.
 3. The suspect went to the airport and / yet tried to use a license that had his brother’s identification on it or / but he got caught.
 4. Nobody expected Sam to get the job nor / so did I.
 5. We can go to a Chinese restaurant or / and a Mexican, I don’t really mind.
 6. It was raining heavily and / so we decided to stay at home.
 7. Everybody was eager to participate the charity walk or / but the manager.
 8. I got a seat in the front row for / yet I was really interested in the lecture topic.
 9. My brother and / nor I will retire soon and go sailing around the world.
 10. He can speak English so / and Spanish fluently, but / or his French is not so good.

ĐÁP ÁN

EXERCISE 1:

 1. and
 2. and
 3. or
 4. or
 5. so

EXERCISE 2:

 1. Yet
 2. For
 3. And / but
 4. Nor
 5. Or
 6. So
 7. But
 8. For
 9. And
 10. And / but

Vậy là bài học về cách sử dụng liên từ kết hợp FANBOYS trong câu ghép – một trong những kiến thức cơ bản. Hy vọng rằng, những kiến thức mà IPPEdu vừa tổng hợp có thể giúp bạn trong quá trình học và ôn luyện tiếng Anh. Hãy nhớ ghé IPPEdu để có thể ôn lại ngữ pháp cũng như học thêm nhiều bài mới nhé. Chúc các bạn đạt được số điểm mà mình mong muốn trong kì thi sắp tới!

Theo dõi ngay fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ