08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Speaking – idioms chủ đề Communication

Một trong những tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Speaking là Lexical Resource, như idioms. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ theo một cách tự nhiên cũng như nguồn từ vựng phong phú của mình để đạt được điểm cao từ 7 trở lên. Do đó, bài viết dưới đây sẽ cung cấp từ vựng IELTS Speaking: idioms về chủ đề communication để giúp các bạn mở rộng vốn từ vựng và nói một cách tự nhiên hơn trong bài thi IELTS Speaking.

IELTS Speaking - idioms chủ đề Communication

IELTS Speaking – idioms chủ đề Communication

I. Tổng hợp idioms về Communication

1. Get the wrong end of the stick

Khi một người đang tranh luận hăng hái với đối phương về một vấn đề mà họ nghĩ rằng đối phương sẽ thua cuộc vì những lập luận đanh thép của mình, người nói chợt nhận ra rằng họ đã hiểu sai hoàn toàn ý của đối phương ⇒ misunderstanding

⇒ Lili’s friend saw us arrive at the party together and got the wrong end of the stick.

 

2. Keep someone posted/in the loop

Cập nhật, cung cấp cho ai đó những thông tin mới nhất.

⇒ John really wants to know what happens so keep he in the loop/keep him posted.

 

3. Beating around the bush

Ai đó đang tránh né nói chuyện về vấn đề cụ thể.

⇒ Stop beating around the bush and tell me what happens!

 

4. Give someone your word

Hứa với ai điều gì đó.

⇒ She gives me her word that she won’t be late anymore.

 

5. Keep something under wraps/(a) secret

Giữ bí mật

⇒ They tried to keep the report under wraps/keep the report a secret.

 

6. Get their wires crossed

Dẫn đến sự hiểu lầm

⇒ I believed we were going to meet in the coffee shop, and Lia thought we were going to meet at the bar, so somehow we got our wires crossed.

 

7. Hear something through the grapevine

Nghe thông tin một cách gián tiếp từ một ai đó, chưa xét đến việc có đúng sự thật hay không.

⇒ I heard through the grapevine that Romeo and Juliet are getting married.

 

8. Be in the dark about something

Không biết/mù mờ về cái gì đó.

⇒ I was totally in the dark about her fame when we first met.

 

9. Put/Lay your cards on the table

Thẳng thắn nói ra suy nghĩ

⇒ Tom thought it was time he laid my cards on the table, so he told me that he had no intention of marrying me.

II. Cách vận dụng idioms về Communication vào IELTS Speaking Part 1

Q: How do you usually keep in touch with members of your family?

⇒ I get ahold of them on a daily basis. Almost everyone got a cellphone these days, so it’s not a big deal for us to stay in touch. But sometimes we get our wires crossed due to the fact that there are bad lines or the sound isn’t clear.

Q: Which is your favorite way to communicate? Why?

⇒ I used to prefer texting over phone calls or face-to-face interactions, but now I think speaking in person is ideal because if someone tries to keep something under wraps, I could spot it immediately by their facial expressions and body language.

 

Bài viết trên đã tổng hợp idioms về chủ đề Communication và cách vận dụng vào IELTS Speaking Part 1. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về idioms qua bài viết trên để có thể sử dụng chúng trong giao tiếp bên ngoài và cả trong bài thi IELTS Speaking. IPPEdu hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả.

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ