08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 là đề bài dạng Discussion Essay, với chủ đề Career.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ quan điểm của cả hai bên => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: Những lý do vì sao học lên đại học/cao đẳng sẽ là hướng đi để có sự nghiệp thành công
 • Body par 02 – View 02: Những lý do vì sao có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ có nhiều lợi thế trên con đường phát triển sự nghiệp

 

3. Từ vựng hữu ích

 • tertiary education: giáo dục đại học và cao đẳng
 • have a job right after school: có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
 • contention: tranh cãi, cuộc tranh luận
 • employment opportunity: cơ hội việc làm
 • competitive advantage: ưu thế cạnh tranh
 • prospect for high-income occupation: triển vọng nghề nghiệp có thu nhập cao
 • intellectually demanding profession: nghề nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo và trí tuệ
 • embark on a career: bắt đầu sự nghiệp
 • practical application: ứng dụng thực tế
 • hands-on experience: kinh nghiệm thực tế
 • interpersonal and communicative skill: kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa cá nhân
 • well-versed in their chosen fields: thành thạo trong lĩnh vực mà họ chọn
 • financial independence: độc lập tài chính
 • reliance on their parents: sự phụ thuộc vào bố mẹ

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023

The debate as to choices regarding students’ path after high school graduation has become increasingly heated. While many people argue that professional success can be guaranteed by tertiary education, others assume that  having a job right after school would be more beneficial. The following essay elaborates on both viewpoints before stating my personal opinion on this contention.

On the one hand, there are two main grounds for those who attribute a successful career to studying at university or college. Firstly, university students tend to acquire higher employment opportunities. During the course of education, they are equipped with not only academic knowledge but also such essential skills as team-working, presenting and researching methods, thereby gaining a competitive advantage over other applicants when seeking jobs. Secondly, third-level education also enhances graduates’ prospects for high-income occupations. Since several intellectually demanding professions namely scientists, doctors, and engineers require university qualifications, a Bachelor’s degree should open up an avenue for young graduates to embrak on a career in such rewarding fields. 

On the other hand, it is also justifiable to claim that securing employment after high school provides students with more advantages, one of which lies in its practical applications. Instead of spending time learning theoretical concepts, students with low academic abilities can obtain hands-on experience together with other non-academic skills such as interpersonal and communicative skills, thus becoming more well-versed in their chosen fields. In addition, high school graduates can achieve financial independence earlier than their tertiary counterparts when getting straight into work after school. Indeed, having an occupation can enable these individuals to generate income on their own, which frees them from unnecessary reliance on their parents, especially those with financial difficulties.

In conclusion, although both routes offer potential benefits for students, I strongly believe that the decision as to their future trajectory should be made based on individual backgrounds and preferences alike. While a university degree is important for those wishing to pursue intellectually demanding jobs, hands-on experience should be a better choice for those without strong learning abilities. 

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ