08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree, với chủ đề Education.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023

Many people believe that the current system of both teachers and students in the classroom will no longer exist by the year 2050. To what extent do you agree with this opinion?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally agree vì 2 lý do
 • Body par 01 – Lý do 01: nhu cầu học tập cá nhân hóa ngày càng tăng, được kỳ vọng sẽ thay thế cách học truyền thống
 • Body par 02 – Lý do 02: các nền tảng học tập trực tuyến ngày càng tăng và các lớp học truyền thống dần biến mất

 

3. Từ vựng hữu ích

 • traditional teaching practice: phương pháp giảng dạy truyền thống
 • obsolete: lỗi thời, không còn phổ biến
 • unprecedented model of learning: mô hình học tập chưa từng có
 • personalized learning: học tập cá nhân hóa
 • advancement in technology: tiến bộ trong công nghệ
 • artificial intelligence (AI): trí tuệ nhân tạo
 • one-size-fits-all approach: phương pháp “một kiểu phù hợp với tất cả”
 • online learning platform: nền tảng học trực tuyến
 • blended learning approach: phương pháp học kết hợp
 • geographic limitation: hạn chế về địa lý
 • commuting time: thời gian di chuyển
 • digital format: định dạng kỹ thuật số

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023

In recent years, there has been a growing belief that the traditional teaching practices in the classroom will become obsolete by the year 2050. While some may argue that this is an extreme notion, I completely agree that the educational system will undergo significant transformations in the future, with shifts away from the traditional classroom setup towards unprecedented models of learning.

One of the reasons for my belief is the increasing demand for personalized learning, which is expected to replace traditional schooling. With advancements in technology, people are now able to access online programs powered by artificial intelligence, which can cater to their individual needs and preference, providing opportunities for self-paced learning. This is in stark contrast to the traditional classroom, where a one-size-fits-all approach is often adopted that poses challenges for students with lower academic abilities to keep pace with their classmates. As more people gravitate towards these online programs, we can expect the traditional classroom to become less prevalent.

Furthermore, the rise of online learning platforms and the disappearance of physical classrooms are other factors that support my view. The large amount of commuting time to school might discourage both students and their parents from joining face-to-face educating sessions, whereas blended learning approaches that combine traditional classroom instruction with online resources and virtual interactions can offer flexibility for students without any geographic limitations. Additionally, most physical textbooks have been converted into digital format to provide a more convenient and effective learning experience. This has led to a wider range of courses and expertise being available online, making online learning platforms, digital resources, and virtual interactions increasingly popular, stimulating the complete disappearance of physical classrooms.

To sum up, there is a likelihood that traditional teaching methods may disappear in the coming years due to the rise of artificial intelligence. AI is set to take over the responsibility of providing virtual learning platforms, which will benefit both learners and teachers in terms of convenient and effective ways of learning.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ