08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/04/2023 là đề bài dạng Discussion Essay, với chủ đề Retirement. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/04/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/04/2023

Some think that government should support retired people financially while others believe they should take care of themselves. Discuss both views and give your opinion.

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ quan điểm của cả hai bên => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: Những lý do chính phủ nên hỗ trợ về mặt tài chính cho người cao tuổi đã nghỉ hưu 
 • Body par 02 – View 02: Những lý do mỗi cá nhân nên tự chuẩn bị tài chính từ sớm để lo cho bản thân khi đã nghỉ hưu

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Retired seniors: người cao tuổi đã nghỉ hưu
 • Meagre resources: nguồn tài nguyên hạn hẹp
 • Incentivize: thúc đẩy
 • Dire condition: tình trạng khó khăn, thiếu thốn
 • War veteran: cựu chiến binh
 • Physical or psychological impairment: vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tâm lý
 • Economic downturn: suy thoái kinh tế
 • Soup kitchen: nhà ăn từ thiện
 • Self-reliant: tự lực

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/04/2023

Many today have come to the conclusion that retired seniors should be supported by the government and not left to their own meagre resources. While I agree there are certain cases where governments are liable, citizens ought to be incentivized to handle their own finances. This essay analyzes both sides of the argument before my personal perspective is given.

The main reason many support a government-backed retirement plan is the dire condition of many seniors. There are a number of possible causes deserving due attention. Some seniors are without family, others may be war veterans and have trouble finding work due to physical or psychological impairments, and still others may be victims of economic downturns. Without support, they must fall on the mercy of society and will wind up at soup kitchens and seeking out chronic charity or even begging. Simply put, governments are their last refuge and in the best position to lend a helping hand.

Despite the rare instances mentioned above, nations ought to encourage ownership of one’s own future. If all citizens knew the government would provide a decent retirement fund for them, they would have little incentive to work hard, save money and make wise investments. Since governments are responsible for dealing with large sample sizes and other pressing issues, enormous state budgets for supporting the elderly would put a burden on the authorities and pose sizeable national risks. Instead of receiving full support, people should be prompted to have a job and contribute to the state budget for their pensions to become self-reliant in their retirement age. This policy is well-enforced in developed nations like Germany or Canada where there is a balance between government welfare and individuals’ self-sufficiency.

In conclusion, in fact, the advantages of a more self-assured, mature citizenry outweigh the odd unavoidable case of the elderly’s desperation. Therefore, I would argue for a degree of balance to support those in dire need while still fostering more life-affirming values among citizens to self-fund their retirement age.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ