08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023

Video records are better to learn about the way other people in the world lives than written documents. To what extent do you agree or disagree?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally agree vì 2 lý do.
 • Body par 01 – Lý do 01: Video cung cấp thông tin thị giác và thính giác => hiểu biết sâu hơn và toàn diện hơn
 • Body par 02 – Lý do 02: Video có thể gợi lên những cảm xúc và trải nghiệm mà các tài liệu viết có thể không truyền đạt được một cách mạnh mẽ như vậy

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Footages (Đoạn phim)
 • Effective learning tools (Công cụ học tập hiệu quả)
 • Exploring foreign ways of living (Khám phá cách sống nước ngoài)
 • Written documents (Tài liệu viết)
 • Wholeheartedly (Toàn tâm toàn ý)
 • Elaborate on (Mở rộng về)
 • Visual and auditory information (Thông tin thị giác và thính giác)
 • Sensory experience (Kinh nghiệm giác quan)
 • Contextual details (Chi tiết thuộc về ngữ cảnh)
 • Thorough understanding (Hiểu biết sâu sắc)
 • Audiovisual medium (Phương tiện âm thanh hình ảnh)
 • Evoking emotions (Gợi cảm xúc)
 • Authentic moments (Những khoảnh khắc chân thực)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/01/2023

There have been growing arguments about whether footages are more effective learning tools in terms of exploring foreign ways of living than written documents. Personally, I wholeheartedly agree with this opinion and elaborate on the reasons for my personal view.

One explanation for my agreement lies in the amount of visual and auditory information which could be incorporated within videos. Specifically, footage could provide viewers with a visual depiction of the environment in which people live, including landscapes and infrastructures as well as architecture and living conditions, therefore delivering them a richer sensory experience of visual and auditory elements simultaneously. As a result, audiences are able to see and hear the surroundings, people’s expressions, and other contextual details that may not be adequately conveyed through written transcriptions alone. Hence, visual and auditory cues can offer a more immersive and comprehensive understanding of the subject matter, which could eventually contribute to the effortless knowledge absorption and thorough understanding of viewers.

Another reason for my perspective is that the audiovisual medium can evoke emotions and experiences that written documents might not be able to convey as powerfully. In detail, real-time events and daily life situations would be depicted in filmed documents, allowing learners to witness authentic moments as they unfold. Consequently, the sense of presence and connection with the people and their way of life would be enhanced, which could also evoke emotional responses within viewers during their learning process. Therefore, the connection between viewers and the subject matter deepens, promoting a sense of empathy, cross-cultural understanding, global interconnectedness, while such emotional aspects are usually missing in written texts.

In conclusion, I would argue that video records could outshine their written counterparts regarding providing information about other ethnics across the globe.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ