08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree, với chủ đề Crime.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023

Individuals should not be allowed to carry guns as it increases crime and violence in society. To what extent do you agree or disagree?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally agree vì 2 lý do
 • Body par 01 – Lý do 01: Tăng số lượng vũ khí => Nhiều cuộc tấn công sẽ xảy ra => Đời sống người dân bất an
 • Body par 02 – Lý do 02: Gây ra nhiều mối nguy và hậu quả khác

 

3. Từ vựng hữu ích

 • enact a law: ban hành luật
 • ban citizens from possessing guns: cấm sở hữu súng
 • safeguard national security: bảo toàn an ninh quốc gia
 • advocates: những người ủng hộ
 • emergency case: trường hợp khẩn cấp
 • police forces: lực lượng cảnh sát
 • armed individuals: những người có vũ khí
 • pose a threat: đặt ra mối đe dọa
 • a host of consequences: một loạt các hậu quả
 • by accident: tình cờ, ngẫu nhiên
 • claim lives: cướp đi sinh mạng
 • mental anguish: đau khổ tinh thần
 • deterrence: sự ngăn chặn, cản trở
 • mass shootings: các vụ xả súng hàng loạt

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023

[introduction] It is often suggested that the government should enact a law banning citizens from possessing guns. In my opinion, I completely agree with this view since this is the best way to safeguard national security.

[body paragraph 01] Advocates of gun possession argue that owning guns is their right in order to protect themselves in emergency cases like personal attacks or thefts, in which police forces might fail to respond immediately. However, such an argument seems flawed to me. Legalizing gun possession could ironically result in an increase in the number of armed individuals who might be involved in attacks or crimes if provoked. This would pose a threat to people’s safety rather than protecting them, thus putting them in fear of being attacked anytime. Living with such constant anxiety would do harm to the wellbeing of individuals and society as a whole. 

[body paragraph 02] Allowing people to own guns would bring greater dangers than preventing them. The presence of firearms in local communities could lead to a host of consequences. For instance, children might think a gun is a toy and shot themselves or others  by accident. Such incidents might not only claim lives but also bring irreversible mental anguish to victims and the families involved. On the other hand, a ban on gun possession would mean reducing criminals’ access to weapons, a key factor in the deterrence of violent attacks and murders. Countries like Vietnam which have strict laws on gun control usually have few firearm-related incidents compared to the United States, a country where gun ownership is legal and where mass shootings occur alarmingly regularly.

[conclusion] In conclusion, I side with the opinion that governments should prohibit people from buying and keeping guns so as to avoid the undesired consequences associated with these weapons.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ