08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/02/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/02/2023 là đề bài dạng Opinion Essay, với chủ đề Economic Wealth. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/02/2023

Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. Agree or disagree?

Giải đề IELTS Writing Task 2

Giải đề IELTS Writing Task 2

Lên ý tưởng và bố cục bài viết

Quan điểm người viết: totally agree rằng khi một quốc gia đã giàu có, bất kỳ sự gia tăng thêm nào về của cải kinh tế cũng không làm cho công dân của quốc gia đó hài lòng hơn vì 2 lý do.

  • Body par 01 – Lý do 01: ngoài việc sở hữu vật chất thì có nhiều yếu tố khác nhau tạo nên mức độ hài lòng của người dân
  • Body par 02 – Lý do 02: vẫn còn tồn tại rất nhiều các cá nhân không được hưởng lợi từ việc kinh tế đất nước họ phát triển lên

Từ vựng hữu ích cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/02/2023

+ social discontentment: bất mãn trong xã hội

+ first-ranked economy: nền kinh tế hàng đầu

+ social ills: tệ nạn xã hội

+ oligarchs: tập đoàn đầu sỏ chính trị

+ tribulations of the underprivileged: nỗi khổ của người yếu thế

+ happiness index: chỉ số hạnh phúc

+ social welfare: phúc lợi xã hội

Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+

It is opined by some that additional financial prosperity among developed countries cannot be conducive to enhancing their citizens’ happiness index. From my personal perspective, I totally concur with this point of view and the following essay will elaborate on my stance.

One primary reason why I oppose the connection between a growth in national income and positive well-being effects is that higher levels of contentment are contributed by various factors apart from material possession. Indeed, there are several affluent nations, whose economy has noticeably uplifted compared to the past; however, their citizens’ satisfaction shows no sign of improvement due to social discontentment regarding crime, unemployment, and environmental crisis. A pragmatic example of this is the US, the first-ranked economy in the world, yet it is still being plagued with social ills related to mass-shootings, homelessness and recently, inflation, which might deteriorate the populace’s overall contentment rather than raising it.

Another justification for my argument lies in the fact that a major proportion of individuals are exempted from benefits of their developed nation’s additional wealth. By way of clarification, an increase in the national income is parallel to a rise in citizens’ GDP, which is largely owing to the profitable business of the country’s oligarchs. Therefore, whilst the affluent could enjoy such prosperity, low-income groups constantly encounter disadvantages stemming from substandard living conditions and an increasing social gap. For this reason, any addition in economic wealth would fail to address the tribulations of the underprivileged and boost their happiness unless there is an equal distribution of wealth generated from economic growth.

In conclusion, I am convinced that a developed country being wealthier does not necessarily mean being happier on the grounds of problems arising along with increased wealth and heightened social inequality. Therefore, it is advisable that in order to amplify their happiness index, policies aimed at improving people’s wellbeing by bettering social welfare should be at the top of the agenda.

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ