08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 là đề bài dạng Discussion Essay, với chủ đề Government. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023

In many countries, the governments likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think government should spend more on health and education. Discuss both views and give your opinion.

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ quan điểm của cả hai bên => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: lý do vì sao chính phủ nên spend more money on the arts
 • Body par 02 – View 02: lý do vì sao chính phủ nên spend more on health and education

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Distribution of national capital (Phân phối vốn quốc gia)
 • Heated controversies (Tranh cãi gay gắt)
 • Governmental funding (Ngân sách của chính phủ)
 • Allocated to (Phân bổ cho)
 • Financial resources (Nguồn tài chính)
 • Elaborates on (Mở rộng về)
 • Cultural terms (Khía cạnh văn hóa)
 • Foster (Nuôi dưỡng)
 • National identity (Bản sắc quốc gia)
 • Craftsmanship (Chất lượng thủ công)
 • Unique (Độc đáo)
 • Reinforcing economic prosperity (Tăng cường thịnh vượng kinh tế)
 • Public immunity (Miễn dịch cộng đồng)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023

In the contemporary world, the distribution of national capital has given rise to heated controversies, in which some people assume that governmental funding should be allocated to the arts, whereas others argue that healthcare and education should be given more financial resource. The following essay elaborates on both viewpoints before expressing my personal perspective on this contentious matter.

On the one hand, the belief that artistic values of a country should be more heavily funded is justifiable to a certain extent. In cultural terms, arts promotion plays a crucial role in fostering national identity. Since classic artworks such as drawings, sculpture or literature represent the history, traditions, and craftsmanship of a particular era, they act as a primary factor conducive to a country’s uniqueness and distinctive characters. Hence, promoting the arts can cultivate a sense of pride and appreciation among citizens given its historical and symbolic significance. In economic terms, a strong arts sector can be a precious asset for a nation. By enhancing the national image via the arts, governments could stimulate business activity, attract tourism and expand labor workforce, thereby reinforcing economic prosperity. 

On the other hand, it is also reasonable to state that the investment into such sectors as health and education is more desirable. Indisputably, a healthy labor workforce is of pivotal importance to a country’s effective operation in any industry owing to its contribution to increased productivity and work outcomes. Therefore, it is advisable to allocate more money to national health systems so as to withstand potential health hazards namely COVID-19 and stimulate public immunity. Additionally, in the current intellect-driven economy, education should also be generously funded by governmental authorities. Indeed, education is a catalyst for human capital development as it helps train a competent, highly qualified labor force to reduce the burden of unemployment and welfare dependency.

On balance, advocates of both standpoints irrefutably have sound arguments for their convictions. Nonetheless, I would personally contend that governmental investment should be equally directed to the arts, healthcare and education for the sake of the citizenry’s both physical, mental and intellectual well-being.

 

5. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2

Có 4 tiêu chí quan trọng quyết định số điểm IELTS Writing Task 2, đó là:

1. Task Response: Bài làm cần phải đáp ứng đầy đủ và chính xác tất cả các vấn đề được đặt ra trong đề bài.

2. Coherence and Cohesion: Bài viết cần thể hiện sự gắn kết và liền mạch giữa các đoạn văn cũng như thông tin trong bài.

3. Lexical Resources: Bài viết cần đảm bảo sự chính xác và đa dạng trong việc sử dụng từ vựng. Thí sinh nên linh hoạt trong việc sử dụng các cụm từ đồng nghĩa và đưa vào bài viết một cách khéo léo những từ vựng không phổ biến để nâng cao chất lượng bài làm.

4. Grammatical Range and Accuracy: Yếu tố cuối cùng tạo nên tiêu chí chấm điểm là sự chính xác của ngữ pháp và chính tả.

 

Writing Task 2 Band Descriptors

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ