08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 là đề bài dạng Discussion Essay, với chủ đề Education. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion.

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ quan điểm của cả hai bên (một vài môn nên bắt buộc, một vài môn có thể tự chọn) => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: Những lý do trẻ em cần phải học tất cả các môn học
 • Body par 02 – View 02: Những lý do trẻ em nên được học những môn học yêu thích và sở trường

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Curriculum planning (Lập kế hoạch chương trình học)
 • Aroused heated controversies (Gây ra những cuộc tranh luận gay gắt)
 • Compulsory (Bắt buộc)
 • Aligning with (Phù hợp với)
 • Intellectual and personal development (Sự phát triển về mặt trí tuệ và con người)
 • Knowledge gaps (Lỗ hổng kiến thức)
 • Well-rounded education (Giáo dục toàn diện)
 • Interdisciplinary opportunities (Cơ hội đa ngành)
 • Critical thinking (Tư duy phản biện)
 • Adaptability (Khả năng thích nghi)
 • Aptitude (Năng khiếu)
 • Academic pursuits (Sự theo đuổi học vấn)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

The concern over schools’ curriculum planning has long aroused heated controversies, in which it is opined that all subjects should be made compulsory at school, whereas others argue that students should only learn subjects aligning with their ability or interest. The following essay elaborates on both viewpoints before expressing my personal perspective on this contentious matter.

On the one hand, it is valid to claim that children should be compelled to study all subjects in an academic setting. Firstly, if youngsters were to have the freedom to choose their own classes and courses, they might be tempted to prioritize only easy or familiar ones, avoiding challenging subjects necessary for their intellectual and personal development. Consequently, this could engender knowledge gaps and an incomplete understanding of fundamental concepts, thus emphasizing the importance of teaching all subjects to ensure a well-rounded education. Secondly, exposure to a wide array of domains of knowledge also provides students with nuanced skills and competencies. Since excessive concentration on a specific subject can limit children’s acquisition of diverse skillsets, learning all fields can offer them interdisciplinary opportunities, thereby fostering their critical thinking and adaptability to different contexts.

On the other hand, allowing students to select subjects based on their aptitude and passion also provides them with several merits, notable of which lies in enhanced motivation. Indeed, by exploring their interests and tailoring their education to individual needs, children can select courses appropriate to their career aspirations, personal goals and learning preferences. This heightened sense of autonomy can ignite a passion for learning, resulting in increased dedication and eventually higher academic achievement. In addition, permitting youngsters to choose their classes also enables them to specialize in specific areas of interest. They can delve deeper into subjects they are passionate about, gaining in-depth knowledge and expertise in those fields, which is valuable for their future career paths or further academic pursuits.

In conclusion, advocates of both opinions irrefutably have sound arguments for their convictions. However, I would personally contend that certain prerequisite subjects should be made obligatory while others can be optional for the sake of students’ overall educational growth.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!

 


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ