08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 – Dạng Opinion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 là đề bài dạng Opinion Essay, với chủ đề Sports. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 - Dạng Opinion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Do you think it is a positive or negative development?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: negative development vì 2 lý do.
 • Body par 01 – Lý do 01: cấp thêm nguồn tài chính cho các ngôi sao thể thao tương đương với việc thiếu không gian và cơ hội tập thể dục cho các công dân bình thường 
 • Body par 02 – Lý do 02: việc tập trung vào thành tựu của các vận động viên ưu tú hơn là đối với mọi người dân là sự suy giảm triển vọng cho phát triển thể thao quốc gia

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Exclusive infrastructure (Cơ sở hạ tầng riêng biệt)
 • Professional athletes (Vận động viên chuyên nghiệp)
 • International reputation (Danh tiếng quốc tế)
 • Prioritize (Ưu tiên)
 • Sports amenities (Tiện ích thể thao)
 • Detrimental development (Phát triển có hại)
 • Adverse effect (Tác động tiêu cực)
 • Populace’s well-being (Sức khỏe cộng đồng)
 • Financially disadvantaged (Thiệt hại về tài chính)
 • Dwindling prospects (Triển vọng suy giảm)
 • Talent pool (Nguồn nhân tài)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023

In several nations, the construction of exclusive infrastructure to train professional athletes for international reputation is prioritized over offering sports amenities for the general public. From a personal perspective, I would contend that this policy manifests itself as a detrimental development due to several downsides. 

To begin with, placing more emphasis on providing top athletes with specialized facilities may exert adverse effects on the populace’s well-being. Indeed, allocating extra financial resources to enhancing sports stars’ careers equates to the deficiency of spaces and opportunities for ordinary citizens to exercise. This, in turn, can widen the existing social divide between elite sports and grassroots participation, engendering challenges for numerous individuals to improve their health, particularly among financially disadvantaged ones with limited means to access private sports amenities as opposed to the elite minority. As a consequence, communal engagement in sports and physical activities would be greatly discouraged, thus resulting in diminished overall public well-being.

Another unfavorable impact of focusing on elite athletes’ achievement rather than the broad population lies in dwindling prospects for national sports development. Admittedly, building world-class sports premises can bring honor and recognition for professional sports players as well as foster a positive image for their home country. Nevertheless, such a propensity overlooks the fact that the general citizenry also includes young individuals with unfulfilled potential for sports who require adequate infrastructure to maximize their capability. Consequently, this failure to discover and nurture would-be athletes from diverse socio-economic backgrounds could gradually undermine the talent pool for future sports advancement of a nation.

In conclusion, prioritizing investments in developing amenities for top athletes can detrimentally affect public health and sustainable sports development. Hence, I am convinced that more resources should be distributed to attending to ordinary citizens’ demands for the sake of societal growth as a whole.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ