08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023

Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally agree vì 2 lý do.
 • Body par 01 – Lý do 01: Sự không hiệu quả của việc cung cấp trợ giúp tài chính cho các nước đang phát triển
 • Body par 02 – Lý do 02: Đảm bảo sự phát triển bền vững của các nước đang phát triển sau khi được cung cấp các công nghệ thực tế thay vì chỉ trợ giúp tài chính

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Wealthy nations (Các nước giàu có)
 • Financial aid (Hỗ trợ tài chính)
 • Third world countries (Các nước kém phát triển)
 • Developing countries (Các nước đang phát triển)
 • Financial management (Quản lý tài chính)
 • Money disbursement transparency (Sự minh bạch trong việc chi tiêu tiền)
 • Embezzled (Bị biển thủ)
 • Needy groups (Những nhóm cần trợ giúp)
 • Sustainable development (Phát triển bền vững)
 • Technical aids (Sự hỗ trợ kỹ thuật)
 • Value-added industries (Các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023

It is believed by a majority of people that wealthy nations’ financial aid to third world countries are ineffective and other efforts should have been made instead. Personally, I wholeheartedly agree with this opinion due to two main reasons.

One point supporting my view is related to the ineffectiveness of providing financial assistance to developing countries. The main problem of the authorities in many developing countries is related to their lack of strong financial management, money disbursement transparence, and capable human resources to carry out projects. Therefore, a large proportion of the provided aid amounts tends to be embezzled by governmental officers, meaning insignificant amounts left to reach the needy groups. As the intended purposes of support would not be realized, problems such as poor infrastructure, a lack of medical supplies, or low-tech farming would continue lingering and trap developing countries like Nepal and Cambodia in the inescapable cycle of poverty.

Another reason for my agreement lies in the ensured sustainable development of developing countries once provided with practical technologies in replacement for meaningless financial assistance. Specifically, technical aids including sharing expertise, knowledge, and skills would transfer valuable know-how and technical capabilities to locals in order to build their capabilities and skills for future development. Once high-tech and value-added industries are developed, this internal force would eventually be the driving factor to trigger local business, job opportunities as well as economic growth, therefore promoting self-sufficiency and long-term economic growth in poor nations. By In contrast, such problems could not be thoroughly addressed by providing monetary aids since funds might be quickly depleted or misused by inexperienced locals.

In conclusion, I am convinced by the idea of wealthy nations converting their current impractical financial aid into other types of assistance to underdeveloped countries. This is due to the fact that positive promotion of self-reliance within the locality would trigger local entrepreneurship as well as avoid the possible misuse of funds by inexperienced recipients.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ