08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/05/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree, với chủ đề Sports.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/05/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/05/2023

Many countries are spending a huge amount of money on supporting their competitors to take part in some worldwide competitions. Others argue that it would be better if these countries could spend money on their children to take part in sports. To what extent do you agree or disagree?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally agree chính phủ nên đầu tư vào các hoạt động thể thao cho trẻ em vì 2 lý do
 • Body par 01 – Lý do 01: Mang lại rất nhiều lợi ích cho thế hệ trẻ
 • Body par 02 – Lý do 02: Đóng góp vào sự phát triển bền vững cho thể thao chuyên nghiệp của đất nước

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Government funds (Quỹ vốn của chính phủ)
 • Be allocated for (Phân bổ cho)
 • Sporting activities (Hoạt động thể thao)
 • Sustainable (Bền vững)
 • Beneficial (Có lợi)
 • Promoting sport participation (Khuyến khích tham gia thể thao)
 • Healthy habits (Thói quen lành mạnh)
 • Cognitive thinking (Tư duy nhận thức)
 • Soft skills (Kỹ năng mềm)
 • Sustainable development (Sự phát triển bền vững)
 • Sporting culture (Văn hóa thể thao)
 • Golden age of development (Tuổi vàng của sự phát triển)
 • Training strategies (Chiến lược đào tạo)
 • Sports ecosystem (Hệ sinh thái thể thao)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/05/2023

There are varying opinions on how government funds should be allocated for sports ethics. While some argue that investing in professional and competent athletes is more worthy, I strongly believe that spending on sporting activities for the youth would be more sustainable and beneficial.

One primary reason is that promoting sport participation can bring enormous benefits to young generations. Encouraging children to engage in sports can lead to healthy habits, greater confidence and self-esteem, and the development of valuable social skills. Specifically, playing sports can enable children to adopt an active lifestyle, strengthen their bones, as well as reduce their stress level, which can eventually reduce the risk of health issues such as obesity, improve their well being, and develop cognitive thinking in children. Furthermore, involvement in physical activities can also allow children to enhance their essential soft skills such as teamwork, goal-setting, time-management, and leadership skills, which are valuable attributes for success in various aspects of life. As a result, if the government promotes children’s involvement in sports, it can lead to a healthier and more intelligent young workforce on a large scale.

The second reason to support my argument is that it contributes to the sustainable development of professional sports in a country. Some advocates believe that focusing solely on investing in athletics for international competitions could be a more effective way to enhance a country’s image about sports. However, this notion seems a short-sighted approach to me as the glory days of a sport athletic are often brief, lasting from 5-7 years, so the government’s concentration on certain athletics groups might lead to the destruction of the sporting culture of the country later. By contrast, a comprehensive and well-rounded sports infrastructure should be provided at all levels, especially children who are in the golden age of development in both physical and mental health. This approach can not only help to cultivate children’s sporting talent, identify and nurture young athletes, but also enable sport trainers to determine appropriate training strategies for children, which in turn can create a sustainable and inclusive sports ecosystem that produces top-tier athletes for international competitions.

To conclude, it is difficult to justify spending large sums of money on professional athletes for the sole purpose of improving a country’s reputation in sports. Rather, I believe in promoting children’s involvement in sports as a means of cultivating elite athletes, fostering a sustainable sports culture, and promoting a healthier generation.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ