08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/02/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/02/2023 là đề bài dạng Opinion Essay, với chủ đề Job/Employment. IPPEdu sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/02/2023

While many people go to university for academic study, more people should be encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians and plumbers. To what you agree or disagree with this statement?

Giải đề thi IELTS Writing Task 2

Giải đề thi IELTS Writing Task 2

Lên ý tưởng và bố cục bài viết

Quan điểm người viết: totally disagree với ý tưởng khuyến khích người trẻ theo hướng vocational training vì 2 lý do.

  • Body par 01 – Lý do 01: Ý tưởng này là không cần thiết vì sự phát triển công nghệ sẽ giảm nhu cầu lao động phổ thông và chân tay trong tương lai => không cần khuyến khích nhiều người trẻ học nghề vì máy móc, công nghệ sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động chân tay
  • Body par 02 – Lý do 02: Ý tưởng này không bền vững vì khuyến khích nhiều người trẻ theo hướng lao động tay nghề sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nhân lực tay nghề cao => ngăn cản các phát minh và sáng kiến công nghệ cao => cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của thế giới về lâu dài

Từ vựng hữu ích cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/02/2023

  • A skilled workforce: lao động tay nghề cao
  • Be given more weight: được coi trọng hơn
  • A surplus: dư thừa lao động
  • Innovators: người sáng tạo
  • Inhibit scientific discoveries: ngăn cản phát triển sáng kiến khoa học
  • Hold society back from continual technological, social, and economic progress: ngăn cản sự phát triển của loài người về kỹ thuật, xã hội, và kinh tế
  • Make manual workers redundant: sa thải lao động tay nghề

Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+

It goes without saying that society always needs a skilled workforce to function and grow. Employees of different professions contribute differently to the thriving of the community; therefore, I disagree with the statement that vocational courses should be given any more weight than before.

One reason for my disbelief is related to the unneccessity of promoting vocational pursuits. Although there has been a shortage of capable blue-collar workers in recent years as a result of preferences for office jobs, constant technological advancements together with automization in various aspects would make large numbers of these workers redundant in the near future. Therefore, the application of robots and artificial intelligence in many aspects would address problem of manual labor shortage automatically in the long run, while encouraging more young people to get involved in such jobs would result in a surplus and high unemployment rates among these low-skilled workers.

Another point for my argument is that directing more people to take a vocational path may unsustainably lead to a shortage of innovators in intellectual fields, who may otherwise create more wealth for society. For example, fewer engineers would mean lower productivity, and a dearth of scientists may inhibit scientific discoveries which can provide us with a better life in the future. In contrast, those doing blue-collar jobs may face redundancy when too many applicants compete for the same position. An unbalanced workforce in this situation might hold society back from continual technological, social, and economic progress in the long run.

In conclusion, I believe the workforce will adjust itself to cater for the needs of society, so there is no need to direct young people to follow a particular career path. In fact, there should be a change towards the belief that vocational training is as important as tertiary education.

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ