08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 – Dạng Pie Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 là đề bài dạng pie chart, có tăng giảm. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ thời gian mà người đi làm dành cho các hoạt động khác nhau ở một quốc gia vào năm 1958 và 2008. IPPEdu sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài Sessay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 - Dạng Pie Chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023

The pie charts below show the percentage of time working adults spent on different activities in a particular country in 1958 and 2008.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 - Dạng Pie ChartGiải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 - Dạng Pie Chart

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Năm 1968

  • Working: 33% // 1% higher than sleeping. 
  • Going out with friends or family: nearly one fourth of total time // 3% higher than the total of the remaining activities, at 19% and 16% in order

Năm 2008:

  • Working: rose significantly // topping the chart at 42% // roughly tripling relaxing at home (13%)
  • Travel to work and other activities or playing sports: a slight increase to 8% 
  • Going out & sleeping: a sharp decrease // going out: plummeting from 19% to only 6% after 40 years 

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) tỷ lệ thời gian dành cho việc ngủ và đi chơi giảm đáng kể // các hoạt động khác thì tăng
  • (overview for comparison) công việc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất

Body paragraph 01 (tỷ lệ thời gian dành cho các hoạt động năm 1968)

Body paragraph 02 (tỷ lệ thời gian dành cho các hoạt động năm 2008)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023

The two pie charts compare the time expenditure among employees on various activities during the period 1968-2008. Overall, the percentage of time working adults spent on sleeping and going out declined dramatically while the opposite was true for the other activities. It is also clear that working continued to occupy the largest proportion of a worker’s time over the given time span.

In 1968, up to 33% of adults’ time was put into working, which was 1% higher than the figure for sleeping. Meanwhile, these workers allocated nearly one fourth of their total time to going out with friends or family, which was 3% higher than the figure for the remaining activities, at 19% and 16% in order.

Regarding changes until 2008, the proportion of time expense on working rose significantly to continue topping the chart at 42%, roughly tripling that of relaxing at home (13%). Likewise, a slight increase to 8% was recorded in the figure for both travel to work and other activities or playing sports. By contrast, there was a sharp decrease in time spent on the other two activities, particularly going out with data recorded plummeting from 19% to only 6% after 40 years.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ