08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 là đề bài dạng bar chart. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ chi tiêu cho năm hạng mục chính ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Nhật Bản trong năm 2009. IPPEdu sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 - Dạng Bar Chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023

The bar chart below shows shares of expenditures for five major categories in the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan in the year 2009.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 - Dạng Bar Chart

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

2 hạng mục chi tiêu nhiều nhất: 

  • Food: Japan topped the chart // nearly 10% higher than US and Canada
  • Housing: US made up for the largest // Canada allocated the least, around 21%

3 hạng mục còn lại (transportation, healthcare & clothing):

  • Transportation: 20% of Canadians’ total spending // around 17% for US people // nearly double Japan, at 10%
  • Healthcare and clothing: no remarkable disparity in 4 countries // relatively low // at less than 6% on average // healthcare constituted about 8% of US’s budget

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for comparison) ngoại trừ Nhật Bản, các quốc gia còn lại chi tiêu nhiều nhất cho nhà ở // tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm, nhà ở và việc giao thông di chuyển > chăm sóc sức khỏe và quần áo ở cả năm quốc gia

Body paragraph 01 (2 hạng mục chi tiêu nhiều nhất: food và housing)

Body paragraph 02 (3 hạng mục còn lại: transportation, healthcare & clothing)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023

The bar graph compares the proportion of spending allocated to different categories among four countries in the year 2009. Overall, except for Japan, the remaining nations disbursed the biggest share of expenditures for housing. It is also clear that a larger percentage of budget was spent on food, housing and transportation compared to that of healthcare and clothing in all five countries.

Regarding the most-funded categories, Japan topped the chart in terms of spending on food, at around 23%, which was nearly 10% higher than the figure for the US and Canada. By contrast, when it comes to housing, the US made up for the largest share, with data recorded more than a quarter. Meanwhile, Canada allocated the least to this aspect, as low as around 21%,

Concerning the other three categories, transport was allocated 20% of Canadians’ total spending, followed by around 17% for US people, which was nearly double the figure for the Japanese, at 10%. By contrast, there was no remarkable disparity in the expenditure on healthcare and clothing in the four countries, with their proportions remaining  relatively low, at less than 6% on average, except for healthcare occupying around 8% of US people’s budget.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ