08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023 – Dạng Table

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023 là đề bài dạng Table. Bảng số liệu này cung cấp thông tin về số người tham gia cuộc khảo sát động vật hoang dã ở Anh từ năm 2001 đến năm 2009

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023 - Dạng Table

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023

The graph below shows the number of people taking part in a wildlife survey in Britain between 2001 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023 - Dạng Table

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

2001-2003: 

  • 2001: smallest number with 36.000 adults and 12.000 children
  • 2003: total remarkably increase to 248.000 // 200.000 higher than the initial year // upsurge of adult to 212.000 // children triple to 36.000

2005-2009:

  • 2007: more adult with 331.000 out of 362.000 in total people // drop to 31.000 children 
  • 2009: the highest total // at 540.000 participants // a sudden drop in adult // a surge in children // reach an equal figure of 270.000

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) số lượng người lớn và trẻ em tham gia đều tăng
  • (overview for comparison) số lượng người lớn cao nhất vào 2007 // trẻ em cao nhất vào 2009

Body paragraph 01 (số lượng người tham gia giai đoạn 2001-2003)

Body paragraph 02 (số lượng người tham gia giai đoạn 2005-2009)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2023

The table presents data on the number of participants in a wildlife survey conducted in Britain from 2001 to 2009. Overall, there was a significant increase in the total number of British adults and children participating from 2001 to 2009. The year with the highest level of adult participation was 2005, while 2009 saw the highest number of child participants.

Between 2001 and 2003, the initial year recorded the smallest number of survey takers with 36.000 adults and 12.000 children. Two years later, the total number of people doing the survey remarkably increased to 248.000, which was 200.000 higher than the initial year. In 2003, besides the upsurge of adult takers to 212.000, the figure for children tripled to 36.000 children.

Regarding the last three years, the wildlife survey appealed to more adult participation with 331.000 out of 362.000 in total people in 2007, as opposed to a drop to 31.000 children in the same year. 2009 recorded the highest total number of survey participants, at 540.000 participants, indicating a sudden drop in adult participation as well as a surge in children’s engagement to reach an equal figure of 270.000 individuals.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ