08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023 – Dạng Bar chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023 là đề bài dạng Bar chart. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ học sinh học các loại nhạc cụ khác nhau vào năm 2005, 2010 và 2015

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023 - Dạng Bar chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023

The bar chart shows the percentage of school children learning to play different musical instruments in 2005, 2010, 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023 - Dạng Bar chart

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

2005: 

  • Piano: over one tenth // closely followed by  guitar // at 10%
  • Drum and violin: exceptionally lower // hover from merely 6% to 8%

2015:

  • Guitar: roughly two-fold increase // the most played musical instrument 
  • Drum and violin: negligible shifts // at only 6% // approximately four times as low as piano

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) violin giảm // còn lại tăng
  • (overview for comparison) piano và guitar luôn cao nhất

Body paragraph 01 (tỷ lệ của năm 2005)

Body paragraph 02 (tỷ lệ của năm 2015)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/05/2023

The bar chart tracks the changes in the proportion of students engaging in music-instrument lessons from 2005 to 2015. Overall, except for violin, there was an upward trend registered in the percentage of children learning to play the remaining instruments. It is also clear that the student participation rate for guitar and piano consistently boasted the two highest figures over the studied period.

A closer inspection of the chart reveals that in 2005, over one tenth of the surveyed children opted for learning to play the piano, which was closely followed by that of guitar, at 10%. Meanwhile, the figures for drum and violin were exceptionally lower, with data hovering from merely 6% to 8%.

During the following decades, a roughly two-fold increase was witnessed in the rate of guitar learners, making it by far the most played musical instrument among the young. By stark contrast, drum and violin learning recorded negligible shifts in their proportion of learners, at only 6%, which was approximately four times as low as that of children taking piano lessons.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ