08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023 – Dạng Bar chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023 là đề bài dạng Bar chart. Bảng số liệu này so sánh các lý do chọn trường Đại học của sinh viên ở Anh vào năm 1987 và 2007.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023 - Dạng Bar chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023

The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023 - Dạng Bar chart

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Năm 1987: 

  • Suitable degree courses: over one third // far exceeding the quality of resources (21%)
  • Other three motives: considerably lower // between merely 10% and 19%

Năm 2007:

  • Suitable degree courses: remained the most // increasing mildly to 37%. 
  • Close to parental: a drastic rise from 10% to 22% // took over quality of resources (17%) to become the second
  • Quality of teaching & good sports and social activities: dramatic declines to less than 10%

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) suitable courses và close to parental có xu hướng tăng // sports and social activities đều giảm
  • (overview for comparison) suitable courses luôn là lý do chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai năm

Body paragraph 01 (tỷ lệ sinh viên chọn trường vì suitable courses, quality of teaching và close to parental)

Body paragraph 02 (tỷ lệ sinh viên chọn trường vì quality of resources và good sports and social activities)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2023

The given pie charts give information about five main reasons for student enrollment at a British university in 1987 and 2007. Overall, it is clear that the largest proportion of students opted for the school for its suitable courses. It is of note that while significantly more students choose the school for its closeness to their home, they were much less likely to do so for the school’s sports and social activities.

Students were more likely to take training programs, teaching quality, and closeness to their parent into consideration. After 20 years, there was a minimal increase in the percentage of students enrolling at the university due to the two former criteria, from 35% to 37% and from 15% to 18%, respectively. However, 10% of students reached their decision based on the proximity between their parental houses and the university in 1987. This figure then grew twofold to 22% two decades later.

By contrast, the quality of resources and extracurricular activities were less prioritized by students after 20 years. Whilst a 2% decrease was witnessed in the proportion relating to teaching quality, other reasons were given by only 6% of students in 2007, one-third the 1987 figure.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ