08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/01/2023 – Dạng Pie Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/01/2023 là đề bài dạng pie chart, có tăng giảm. Bảng số liệu này thể hiện tỷ lệ chất ô nhiễm xâm nhập vào một phần cụ thể của đại dương vào năm 1997 và 2007. IPPEdu sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/01/2023

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/01/2023

The two pie charts show the percentage of the pollutants entering a particular part of the ocean in 1997 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 - Dạng Bar ChartGiải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 - Dạng Bar Chart

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Năm 1997: 

  • Pollutants from air: nearly one third // roughly double of the percentage of litter, farm waste and offshore oil in total
  • Marine, industrial waste and domestic sewage: lower // between 17% and 22%

Năm 2007:

  • Domestic sewage: increase to 29% // most popular source of pollution together with air-borne pollutants
  • Offshore oil: 9% rise
  • Marine: plunged to just 17% 
  • Litter, farm and industrial waste: decline // constituted less than 10% of the total pollutants.

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) tỷ lệ của nước thải sinh hoạt và dầu biển xu hướng tăng, các chất ô nhiễm còn lại giảm
  • (overview for comparison) các chất ô nhiễm từ không khí luôn là nguồn chính gây ô nhiễm đại dương trong cả hai năm

Body paragraph 01 (tỷ lệ các chất ô nhiễm của năm 1997)

Body paragraph 02 (tỷ lệ các chất ô nhiễm của năm 2007)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/01/2023

The given pie charts track the changes in the proportion of contaminants released into a specific part of the ocean in 1997 and 2007. Overall, an upward trend was registered in the figures of domestic sewage and offshore oil, whereas the reverse was true for the remaining pollutants. Furthermore, air-borne pollutants were the main source of ocean pollution in both surveyed years.

Regarding data in 1997, nearly one third of contaminants entering the ocean part was made up of those from air, roughly double of the percentage of litter, farm waste and offshore oil in total, at 13%. Meanwhile, the figures for marine, industrial waste and domestic sewage were relatively lower, hovering between 17% and 22%.

Over the following decade, domestic sewage underwent a substantial increase to 29% in its proportion, becoming the most popular source of pollution together with air-borne pollutants. Similarly but less strikingly, a considerable 9% rise was witnessed in the percentage of offshore oil, while that of marine plunged to just 17%. Litter, farm and industrial waste also experienced notable declines, which constituted merely less than 10% of the total pollutants.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ