08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 – Dạng Pie Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 là đề bài dạng Pie Chart, có sự so sánh và tăng giảm. Bảng số liệu này so sánh việc sử dụng mạng trực tuyến của người dân Úc trong năm 2011 và 2014. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 - Dạng Pie Chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023

The accompanying pie illustration shows the use of online networking by people in Australia in 2011 and 2014.

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Men: 

  • Everyday: one quarter utilized basis in 2011// increased substantially to 45% to top the chart three years later. 
  • Never: a drastic plunge from 44% to just 30%
  • Once and few times a week: a moderate decline of 3% to 9% and 16% respectively

Women:

  • 2011: once a week accounted for 39% // far exceeding daily and frequent users by 9% and 17% respectively
  • 2014: everyday skyrocketed to 59% // roughly 6 times once and few times a week // never experienced a significant rise, occupying 22%

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) xu hướng sử dụng hàng ngày tăng lên // các tần suất sử dụng khác giảm
  • (overview for comparison) phụ nữ sử dụng Internet thường xuyên hơn nam giới trong cả hai năm

Body paragraph 01 (xu hướng sử dụng của đàn ông)

Body paragraph 02 (xu hướng sử dụng của phụ nữ)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023

The pie charts compare the gender-based proportion of digital networking users in Australia in two years, 2011 and 2014. Overall, an upward trend was registered in the daily consumption of online media, whereas the opposite was true for other degrees of usage. Furthermore, women proved to be more frequent internet users compared to their male counterparts in both years.

With reference to men, only one quarter of Australian males utilized online socialization on a daily basis in 2011, which increased substantially to 45% to top the chart three years later. By sharp contrast, a drastic plunge from 44% to just 30% was witnessed in the percentage of men never using web-based networking sites. Similarly but less strikingly, the figures for those consuming digital media once and few times a week also underwent a moderate decline of 3% to 9% and 16% respectively in the latter year.

Regarding the opposite sex, in 2011, Australian women who engaged in networking online once a week accounted for 39% of the total percentage, far exceeding that of daily and frequent users by 9% and 17% respectively. Over the following 3 years, everyday usage of web-based networking skyrocketed to a majority of 59%, roughly 6 times as high as the figure for women consuming cyber media once and few times a week. Meanwhile, those who never tried this form of networking also experienced a significant rise, occupying 22% of all surveyed women.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ