08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 – Dạng Pie chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 là đề bài dạng Pie chart. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ về trình độ của sinh viên tốt nghiệp ở một quốc gia. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 - Dạng Pie chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023

The two charts below show the proportion of qualified graduates in a particular country. To summarize information by selecting key characteristics and compiling a report and, if necessary, make a comparison.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 - Dạng Pie chart

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Arts: 

  • Bachelor’s degree: 25% // the second largest in 1980 // plummet to 11% in 2008 
  • Master’s degrees: slight rise from 12% in 1980 to 13% in 2008
  • PhD programs: bottom of the rankings chart // increase from 2% in 1980 to 7% in 2008

Science:

  • PhD candidates: 13% in 1980 // remarkable upsurge to 30% in 2008 // rank first 
  • Bachelors’ and Masters’ degrees: unchanged during the period // at 19% and 29% respectively

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) Science tăng // PhD tăng
  • (overview for comparison) Science > Arts

Body paragraph 01 (tỷ lệ của Arts graduates)

Body paragraph 02 (tỷ lệ của Science graduates)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023

The pie charts compare the distribution of graduate students who earned first, master’s, and PhD degrees in arts and science academic fields between 1980 and 2008. In this country, the percentage of Science graduates exceeded that of Arts graduates, with a significant increase in from 1980 to 2008. Another noticeable change was a rising tendency for students to pursue a PHD in both fields. 

Regarding Arts graduates, 25% of total graduates obtained a Bachelor’s degree in Arts, making it the second largest proportion in 1980, followed by a plummet to 11% in 2008. By contrast, the percentage of recipients of Master’s degrees in Arts experienced a slight rise from 12% in 1980 to 13% in 2008. Similarly, Arts PhD programs remained at the bottom of the rankings chart, despite an increase from 2% in 1980 to 7% in 2008.

In terms of students complete their Science degrees, PhD candidates accounted for 13% of the total in 1980, followed by a remarkable upsurge to 30% in 2008 when the figure ranked first in the chart. Meanwhile, the percentages of obtainers of Bachelors’ and Masters’ degrees both remained unchanged during the period, standing at 19% and 29% in both years, respectively.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ