08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023 là đề bài dạng bar chart, có tăng giảm. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ người sinh ra ở Úc và sinh ra bên ngoài nước Úc sống ở thành thị, nông thôn và thị trấn từ năm 1995 đến năm 2010. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay Writing Task 1 hiệu quả nhé!

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023

The bar chart below describes some changes about the percentage of people were born in Australia and who were born outside Australia living in urban, rural and town between 1995 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Năm 1995: 

  • Cities: nearly half of the Australian-born citizens lived // 15% lower than the figure for their foreign counterparts 
  • Rural areas: ranked second in both charts // 30% of local and 40% of overseas inhabitants
  • Urban areas: only about 10% of non-Australian nationals // native Australians was double the former 

Năm 2010:

  • Cities: both local and foreign inhabitants living in cities remain dominante in the chart // around 66% of native Australians // 80% of their foreign counterparts
  • Rural areas: underwent the most dramatic drops // became the least popular // 17% of native Australians // 5% of foreign residents
  • Urban areas: less remarkable decline // both below 20%

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (overview for trend) có sự thay đổi đáng kể đối với tỷ lệ dân số thành thị giữa cả hai nhóm
  • (overview for comparison) tỷ lệ người sống ở đô thị luôn chiếm phần lớn ở cả hai năm

Body paragraph 01 (tỷ lệ của năm 1995)

Body paragraph 02 (tỷ lệ của năm 2010)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023

The given bar chart depicts the living area of Australian and non-Australian from 1995 to 2010. Overall, there was significant shift towards urban living amonth both groups, as opposed to a dramatic decline in rural populations, with those living metropolitans dominating the chart in both years. 

Regarding 1995 residential preferences, nearly half of the Australian-born citizens lived in cities, which was approximately 15% lower than the figure for their foreign counterparts. Rural areas ranked second in both charts, with 30% and 40% of local and overseas inhabitants, respectively. Only about 10% of the non-Australian nationals preferred to stay within urban areas, while the corresponding figure for native Australians was double the former in the same year. 

In terms of 2010 tendency, both local and foreign inhabitants living in cities remain dominante in the chart, after substaintial rises to around 66% of native Australians and 80% of their foreign counterparts. In contrast, the rural population underwent the most dramatic drops in 2010 when rural regions became the least popular, at about 17% of native Australians and 5% of foreign residents. A less remarkable decline was seen in the percentage of Australian and non-Australian citizens opting for towns, to below 20% in 2010, at about 17% and 10% in order. 

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ