08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023 – Dạng Pie Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023 là đề bài dạng Pie Chart. Bảng số liệu này so sánh tỷ lệ trung bình của ba loại chất dinh dưỡng trong các bữa ăn hằng ngày. IPPEdu sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023 - Dạng Pie Chart

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023

The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

2. Từ vựng hữu ích cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023

write about nutrients   – across the main daily meals and snacks / excessive consumption
essay organization

 

 

 

 

– XX% of [sth] is consumed in [meals] = is contributed by [meal]

– [meals] provide XX% of [sth]

– [meals] provide fewer of these nutrients than [meals]

– a similar proportion of [sth] >< a much varied pattern for [meal]

– the main source of [sth]

 

3. Bố cục bài viết

  1. Introduction

– the proportion of [sth]

  1. Overview

+ sodium & saturated fat (mainly in lunches & dinners)

+ add sugar – in snacks

  1. Body Paragraph 01

+ dinners: 43% of sodium + [so sánh hơn kém]

+ lunches + 29% of sodium + [so sánh hơn kém]

  1. Body Paragraph 02

+ breakfasts: a similar proportion (14 – 16%) of all three nutrients

+ snacks: a varied pattern – the main source of added sugar + [so sánh gấp mấy lần]

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/04/2023

The pie charts compare the proportion of sodium, saturated fat and added sugar in the American diet across the three main daily meals and snacks, which may be unhealthy to a human body if an excessive amount is consumed. It is noticeable that the bulk of sodium and saturated fat is eaten in lunches and dinners while the majority of added sugar is found in snacks.

With reference to dinners and lunches, 43% of sodium is consumed in dinners, which is 6% higher than the proportion of saturated fat and almost double the figure for added sugar. Lunches provide fewer of these nutrients than dinners: only 29% of sodium from daily meals is contributed by lunches while the proportions for saturated fat and added sugar are slightly lower, at just over a quarter and nearly one fifth of the total respectively.

Regarding breakfasts and snacks, a similar proportion (14 – 16%) of all three nutrients is found in breakfast, at around 15%, as opposed to a much varied pattern for snacks. These are the main sources of added sugar, at 42%, being two and three times the figures for saturated fat and sodium, at 21% and 14%.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ