08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 – Dạng Process

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 là đề bài dạng Process. Sơ đồ minh hoạ này mô tả quy trình làm mứt cherry. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 - Dạng Process

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023

The diagram describes the process of making cherry jam. Describe the process.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Bước 1 – bước 5: 

  • Use rubber to shake the fruits => collect cherry => transport to the processing plant => eliminate stems and leaves => rinse => pitting step // stone removal

Bước 6 – bước 9: 

  • Fermented with extra seasonings to make jam => quality test => package => cherry jam is ready to be on the market

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (Overview) gồm ba bước chính, bắt đầu bằng việc thu hoạch cherry, tiếp theo là xử lý tất cả các nguyên liệu cần thiết và kết thúc bằng việc đóng gói thành phẩm

Body paragraph 01 (mô tả từ bước 1 – bước 5)

Body paragraph 02 (mô tả từ bước 6 – bước 9)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023

The illustration indicates how cherry jam is produced. Overall, there are three main steps involved in the process, which begins with harvesting cherry, followed by processing all the ingredients needed, and ends with packaging final products. 

Initially, a rubber band is attached to the cherry tree’s trunk to shake the fruits off using pulling force. The cherries falling down on a sheet spread below are collected and transported to the processing plant. There, the raw fruits go through an automatic machine that eliminates their stems and leaves prior to being rinsed. After that is the pitting step, in which a set of metal spikes are deployed for stone removal by pressing the cherries against a stone tablet. 

The seedless cherries are then fermented with extra seasonings, including sugar, lemon juice and pectin in a vessel to make jam. Completing the fermentation duration, the jam is tested on their quality so that the qualified product is poured into a glass jar tightly sealed, and finally labeled. From now on, cherry jam is ready to be on the market.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ