08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Chiến thuật viết dạng đề Strong Opinion Essay và bài mẫu

Strong Opinion Essay là một trong những loại bài luận quan trọng nhất trong IELTS Writing. Với loại bài luận này, bạn sẽ viết một bài luận thể hiện kỹ năng phân tích và khả năng thảo luận về một chủ đề chỉ từ một khía cạnh. Đối với một số bạn, điều này có thể là một thách thức vì kiến ​​thức xã hội của các bạn còn hạn chế và có thể sẽ bùng nổ trong hai đoạn văn mang lập trường 100% ủng hộ hoặc phản đối. Hôm nay, IPPEdu sẽ hướng dẫn các bạn các bước xử lý và lập dàn bài cho một Strong Opinion Essay nhé!

Đọc thêm về các dạng Strong Opinion Essay:

Chiến thuật viết dạng đề Strong Opinion Essay và bài mẫu

Chiến thuật viết dạng đề Strong Opinion Essay và bài mẫu

I. Câu hỏi và cách tiếp cận dạng bài Strong Opinion Essays

1. Strong Opinion Essay là gì?

Khi được hỏi “To what extent do you agree or disagree?”, cách tiếp cận cơ bản và phổ biến nhất là 100% đồng ý hoặc 100% không đồng ý (còn được gọi là “Strong Opinion Essays”). Với dạng bài này yêu cầu thí sinh nêu ra một luận điểm hoàn toàn ủng hộ (hoặc phản đối) với một xu hướng hoặc hiện tượng cụ thể.

2. Bố cục trong một bài Strong Opinion Essays

Giống như các dạng bài khác, một Strong Opinion Essay sẽ gồm Introduction, Body – 2 đoạn, và Conclusion.

3. Đề mẫu và cách tiếp cận dạng Strong Opinion Essays

Đề bài: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

Các bước tiếp cận dạng Strong Opinion Essays:

Step 1: Xác định câu hỏi và keywords quan trọng

 • Câu hỏi: Should developed countries provide other types of aid instead of financial assistance?
 • Keywords: developed countries, other types of help, poor countries, financial aid
 • Quan điểm nên chọn: 100% ủng hộ

Step 2: Lên dàn bài

 • Introduction: nêu bối cảnh (context) và chính kiến của bạn (stance – position)
 • Financial aid = assistance in terms of money
 • Poor countries = developing countries = third-world countries
 • Provide other types of help = other forms of support
 • Body par 1: Lý do vì sao ủng hộ hình thức giúp đỡ thay vì tham nhũng

SUGGESTED LINES OF REASONING: international aid in the form of money to be controlled by the upper echelons of the country ⇒ the prevalence of corruption ⇒ the money to fail to reach those who actually need it ⇒ the continuation of poverty ⇒ no power ⇒ a vicious cycle of poverty and powerlessness ⇒ indicate the ineffectiveness of financial aids.

 • Body par 2: Lý do vì sao ủng hộ hình thức giúp đỡ khác thay vì giúp đỡ tài chính (i.e chính sách kinh tế kém hiệu quả)

SUGGESTED LINES OF REASONING: recipients of such financial aid do not have the right management ⇒ increases the risk of losing the money or misusing it ⇒ other forms of assistance should be more practical and effective.

Step 3: Viết bài

(Introduction) Developed countries have been providing financial aid to third-world countries for decades, but it has not significantly improved these nations; economic situation. (Thesis Statement) I totally agree that this type of aid should be replaced by other more effective forms of support, and the reasons for my view will be discussed in the following paragraphs.

(Body Paragraph 01 – The first reason) The primary reason why the financial aid provided by first-world countries is not effective in achieving its intended results is because of the level of corruption prevalent in underdeveloped countries. The major proportion of the given aid is usually taken by the officials before it trickles down to the people. As most of these leaders are not democratically elected and have a strong grip on power, citizens tend to have little leverage to raise their voices and push reforms; hence, they benefit less and continue to suffer from unchanged poor living standards.

(Body Paragraph 02 – The second reason) The second reason why this financial aid is ineffective is that the governments which are the recipients of this assistance do not have sound economic policies and good governance in place. This means that these governments are incapable of managing the funds properly, causing the aid to be lost and misused before reaching the people. Therefore, the provision of other forms of aid such as technical one and training for government officers should be more efficient since such measures can improve the management capabilities of the authorities to run their country sustainably and effectively in the long run. For example, the Vietnamese government has succeeded in improving its bureaucratic procedures thanks to the transfer of advanced computer-based tools and capability training from Western nations.

(Conclusion – summarize main reasons) In conclusion, I am convinced that financial aid is often misused by recipient countries due to corruption and financial mismanagement. Therefore, other types of support in the form of technical aid and training should be given.

Lưu ý khi viết dạng “To what extent do you agree or disagree?” bằng cách viết Strong Opinion Essays:

 • Các bạn nên viết 100% ủng hộ/chống đối ⇒ đạt được quan điểm và logic rõ ràng hơn, đây là yếu tố chính để đạt điểm cao trong phần Task Achievement, Coherence và Cohesion.
 • Phần Conclusion, các bạn nên nhắc lại bằng việc tóm gọn các lý do cho sự ủng hộ/phải đối của mình.

Cách sắp xếp ideas trong 1 đoạn văn:

Có rất nhiều học viên gặp khó khăn trong việc sắp xếp ý tưởng. Vì viết một bài Strong Opinion Essay yêu cầu phải có nắm vững về văn phong tiếng Anh. Nhưng đừng lo, IPPEdu sẽ hỗ trợ bạn những gợi ý về cách xây dựng Section đơn giản nhưng rất hiệu quả.

 • Topic Sentence: Cực kỳ quan trọng vì nó cho người đọc biết đoạn này sẽ nói về cái gì. Do đó, Topic Sentence nên bao gồm: paraphrased version của một quan điểm cụ thể và lý do tại sao quan điểm đó được ủng hộ.
 • Reasoning/Explaining Sentence: Là sự giải thích vì sao ủng hộ/phản đối một xu hướng cụ thể. Trong câu này, bạn phải cung cấp các lập luận và bằng chứng hỗ trợ cho Topic Sentence. Reasoning Sentence làm bài văn trở nên thuyết phục hơn. 
 • Example: Nếu có thể, hãy đưa ra ví dụ về một người/sự kiện liên quan đến logic của bạn và hỗ trợ lập luận của bạn.
 • Link/Analyze Example: Sau khi viết ví dụ, chúng ta nên viết một câu phân tích ví dụ này để kết nối các dẫn chứng cho toàn bài. Bước này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự đồng bộ của bài viết.

 

II. Khung dàn ý mẫu cho dạng Strong Opinion Essays

1. Introduction

Introduction Sentence: It is generally believed that // There is a common belief that // It is suggested that  // Some people argue that + [paraphrase the topic]. = Opinion is largely dividied on where + [topic]. 

Your opinion Thesis Statement 
Totally agree  + I completely concur with this opinion/view that […] because (of) [reason 01] and [reason 02]

+ I am totally convinced by the opinion / the view that […] as it is in accordance with [reason 01] and also serves to [reason 02]

+ I believe that […] would benefit […] in terms of […].

Totally disagree + However, I completely disagree with the opinion/view that […] because (of) [reason 01] and [reason 02].

+ I totally find this view totally irrelevant and inapplicable because (of) [reason 01] and [reason 02].

2. Two body paragraphs

Your opinion Topic sentence – Body 1 Topic sentence – Body 2
Totally agree + One main reason in favor of my argument is that […]

+ One convincing reason is that […]

+ Another reason supporting my view is that […]

+ Besides that, S+V.

+ In addition to […], S+V.

3. Conclusion

Strong Opinion Essay [need to summarize the main points] In conclusion, I totally agree with this statement because [reason 01] and [reason 02]. [suggestion] It is advisable for [sb] to do [sth] ….

[need to summarize the main points] In conclusion, I absolutely believe that [the topic] is based on arguments that [reason 01] and [reason 02]. [suggestion] Therefore, it is proposed that …

4. Bài mẫu (Strong Opinion Essays)

TOPIC: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

(Introduction) Developed countries have been providing financial aid to third-world countries for decades, but it has not significantly improved these nations; economic situation. (Thesis Statement) I totally agree that this type of aid should be replaced by other more effective forms of support, and the reasons for my view will be discussed in the following paragraphs. 

(Body Paragraph 01 – The first reason) The primary reason why the financial aid provided by first-world countries is not effective in achieving its intended results is because of the level of corruption prevalent in underdeveloped countries. The major proportion of the given aid is usually taken by the officials before it trickles down to the people. As most of these leaders are not democratically elected and have a strong grip on power, citizens tend to have little leverage to raise their voices and push reforms; hence, they benefit less and continue to suffer from unchanged poor living standards.

(Body Paragraph 02 – The second reason) The second reason why this financial aid is ineffective is that the governments which are the recipients of this assistance do not have sound economic policies and good governance in place. This means that these governments are incapable of managing the funds properly, causing the aid to be lost and misused before reaching the people. Therefore, the provision of other forms of aid such as technical one and training for government officers should be more efficient since such measures can improve the management capabilities of the authorities to run their country sustainably and effectively in the long run. For example, the Vietnamese government has succeeded in improving its bureaucratic procedures thanks to the transfer of advanced computer-based tools and capability training from Western nations.

(Conclusion – summarize main reasons) In conclusion, I am convinced that financial aid is often misused by recipient countries due to corruption and financial mismanagement. Therefore, other types of support in the form of technical aid and training should be given.

 

IPPEdu mong rằng chiến thuật và bài mẫu trên đây có thể giúp các bạn dễ dàng tiếp cận dạng đề Strong Opinion Essays trong IELTS Writing! Chúc các bạn học tốt!I Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc hay gặp khó khăn trong quá trình ôn luyện thi IELTS Writing, nhất là ở các dạng bài khác ngoài Strong Opinion Essay, IPPEdu luôn ở đây và sẵn sàng vượt qua chướng ngại cùng bạn.

Đăng ký thông tin ngay trên website IPPEdu để nhận được tư vấn trình độ và lộ trình phù hợp nhất nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ