08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Cách dùng câu hoàn chỉnh (Complete Sentences) và câu chưa hoàn chỉnh (Sentence Fragments)

Đọc sơ qua thì bạn vẫn có thể hiểu ý nghĩa hay ngữ cảnh trong một câu chưa hoàn chỉnh, nhưng đừng vội mà xem đó là câu đúng, vì bạn sẽ bị điểm trừ về mặt ngữ pháp đấy. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn biết điểm khác nhau giữa câu hoàn chỉnh và câu chưa hoàn chỉnh và cách “xơi” món ăn khó nuốt này nhé!

Cách Dùng Câu Hoàn Chỉnh (Complete Sentences) Và Câu Chưa Hoàn Chỉnh (Sentence Fragments)

Cách Dùng Câu Hoàn Chỉnh (Complete Sentences) Và Câu Chưa Hoàn Chỉnh (Sentence Fragments)

1. Câu hoàn chỉnh (Complete Sentences)

Trước hết, IPPEdu sẽ định nghĩa như thế nào là một câu hoàn chỉnh!

Câu hoàn chỉnh được kết hợp bởi một nhóm từ cùng với việc bắt đầu bằng chữ cái hoa và kết thúc câu bằng một dấu chấm.

Ngoài ra, một câu hoàn chỉnh sẽ hội tụ đủ 3 yếu tố:

 1. Subject (chủ ngữ)
 2. Predicate (vị ngữ)
 3. Ý nghĩa câu được diễn đạt hoàn chỉnh (người nghe đọc lên cảm thấy “hiểu” chứ không phải tự đặt câu hỏi cho mình). Ví dụ: He is a teacher.

 

2. Câu chưa hoàn chỉnh (Sentence Fragment)

Chúng ta sẽ nhìn vào câu này “On my way home” ⇒ Đây là một câu chưa hoàn chỉnh, vì nó chỉ là một cụm giới từ, không có chủ ngữ và vị ngữ.

Sau khi chủ ngữ và vị ngữ vào, “I am on my way home.” sẽ trở thành một câu hoàn chỉnh.

Từ đây, chúng ta đã biết một câu chưa hoàn chỉnh (Sentence Fragment) sẽ là những từ ghép, cụm từ hay là mệnh đề độc lập có thể nhìn giống như một câu nhưng thực chất nó chưa phải là một câu hoàn chỉnh.

 

3. Dấu hiệu để biết đâu là một câu chưa hoàn chỉnh

 • Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ hoặc một trong hai
 • Là một mệnh đề phụ thuộc (là mệnh đề không thể hiện đầy đủ nghĩa nên nó không thể đứng một mình như một câu hoàn chỉnh)
 • Có thể là một câu hoàn chỉnh nhưng lại bắt đầu bởi một liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) như là “because” hoặc “when”.

Ví dụ:

+ Walking to the grocery. John saw an accident.

+ Because Anna exercises every day. She is in excellent condition.

+ Eat alone. He feels lonely.

 

4. Các bước để chỉnh sửa các lỗi câu chưa hoàn chỉnh (Sentence Fragments)

Các bạn chỉ cần nhớ theo công thức này: NỐI – LOẠI – THÊM

1. NỐI các đoạn thành câu hoàn chỉnh:

 • Walking to the grocery. John saw an accident. ⇒ Walking to the grocery, John saw an accident.// ⇒ While John was walking to the grocery, he saw an accident.

2. LOẠI các liên từ phụ (subordinating conjunction) để tạo nên một câu hoàn chỉnh.

 • Because Anna exercises every day. She is in excellent condition. ⇒ Anna exercises every day. She is in excellent condition.

3. THÊM chủ từ/động từ chính chính để tạo nên một câu hoàn chỉnh.

 • Eat alone. He feels lonely. ⇒ He eats alone. He feels lonely.

Vậy là IPP đã giới thiệu xong phần lý thuyết rồi nè, đến lượt các bạn hãy thử áp dụng kiến thức vừa học được và hoàn thành một số câu dưới đây nhé!

Revise the sentences below.

1. Kim needed to buy school supplies. Such as erasers, rulers, pens, and books.

2. Although there are some strong arguments in favor of higher taxes.

3. Sensing that something was very wrong although he couldn’t put his finger on it.

4. There was no doubt in Kevin’s mind that he wanted to be with Sally forever. That he loved her so much.

 

Key:

1. Thêm chủ từ/động từ chính chính để tạo nên một câu hoàn chỉnh.

 • Kim needed to buy school supplies. Such as erasers, rulers, pens, and books.

⇒ Kim needed to buy school supplies. The most vital supplies to buy were erasers, rulers, pens, and books.

2. Loại các liên từ phụ (subordinating conjunction) để tạo nên một câu hoàn chỉnh.

 • Although there are some strong arguments in favor of higher taxes.

⇒ There are some strong arguments in favor of higher taxes.

3. Thêm chủ từ/động từ chính chính để tạo nên một câu hoàn chỉnh.

 • Sensing that something was very wrong although he couldn’t put his finger on it.

He sensed that something was very wrong although he couldn’t put his finger on it.

4. Nối các đoạn thành câu hoàn chỉnh.

 • There was no doubt in Kevin’s mind that he wanted to be with Sally forever. That he loved her so much. ⇒ There was no doubt in Kevin’s mind that he wanted to be with Sally forever, that he loved her so much.

Với bài ngữ pháp và bài tập thêm hôm nay, IPPEdu hi vọng sau bài viết này, bạn sẽ biết cách phân biệt được 2 loại câu hoàn chỉnh và chưa hoàn chỉnh để đạt được điểm cao trong các bài IELTS Writing nhé!

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS

 


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ