08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Áp dụng phương pháp tách và xác định thành phần câu trong cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

Bài thi đọc IELTS được gọi là “True/False/Not Given” hoặc “Yes/No/Not Given”. Nó được coi là một bài thi khó khăn và đòi hỏi thí sinh phải hiểu và xác định đáp án. Ngoài ra, nó cũng khó để giáo viên giải thích cho học sinh hiểu. Sự xuất hiện của yếu tố “Not Given”, nghĩa là nó không được đề cập hoặc xuất hiện trong bài làm việc nhận định đúng sai thông thường, trở nên rất hoang mang và khó hiểu hơn.

Áp dụng phương pháp tách và xác định thành phần câu trong cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

Áp dụng phương pháp tách và xác định thành phần câu trong cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

1. Các điều cần biết về dạng bài True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

Ở dạng bài này thí sinh cần xác định các thành phần của câu hỏi và sau đó so sánh chúng với thông tin được đưa ra trong văn bản để trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Như các dạng bài khác, ở dạng bài này, thí sinh cũng sẽ phải xác định từ khóa, đoán từ đồng nghĩa để tìm vị trí thông tin trong bài đọc và thường đáp án sẽ theo thứ tự.

Ngoài ra, Yes/ No/ Not Given có cách làm bài tương tự với True/ False/ Not Given. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của hai dạng này phụ thuộc vào nội dung bài đọc. Cụ thể, True/ False/ Not Given yêu cầu người học nhận diện những thông tin thực tế, còn Yes/ No/ Not Given yêu cầu người học hiểu được ý kiến người tác giả.

 

2. Phương pháp tách câu và xác định tính chất từng thành phần trong cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given

Bước 1: Xác định từ khóa (theo thứ tự từ khóa khó thay thế – dễ thay thế – từ khóa chìm) và tìm vị trí từ khóa (hoặc từ đồng nghĩa và tương đương) được nhắc đến trong bài.

Bước 2: Chia câu hỏi thành các phần (S/O/V/Adverb)

Bước 3: Xác định từng thành phần được chia là True, False hay Not Given

Bước 4: Xác định câu trả lời theo công thức

 • Nếu tất cả các thành phần là True thì đáp án là True
 • Nếu ít nhất một thành phần là False thì đáp án là False
 • Nếu ít nhất một thành phần là Not Given (các thành phần còn lại có thể True hoặc False) thì đáp án là Not Given.

 

3. Áp dụng vào cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given

Hãy xem phân tích một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về chiến lược này:

Unusual Sports

A. Do you ever get bored with the same old sports? If you’re tired of tennis, fed up with football, or bored of basketball, don’t worry. There are plenty of new and unusual sports out there for you to try. Many of these are a mix of existing sports, sometimes with a local element added. Bossaball, for example, is a mix of football and volleyball, played on an inflatable pitch with a trampoline in the middle. To make it more exciting, it also has elements of Brazilian martial arts!

B. If you are very good at horse riding, you could try the national sport of Afghanistan, buzkashi. Many versions have been played in the Central Asian region for hundreds of years. The game involves players on horseback trying to get hold of a dead goat. The Afghan Buzkashi Federation wants the game to spread throughout the world and has finally written down the rules because they hope to get Olympic status for the sport.

C. A sport that is more likely to become famous is kabaddi. It is popular in India and other parts of South Asia. It is similar in some ways to the game called ‘tag’ or ‘it’ which school children play. One person is ‘it’ and has to catch the others. In kabaddi, a ‘raider’ from one team tries to tag a player from the other team and then return to their own half of the field without getting caught. In some versions of the game, the raider must chant the word ‘kabaddi’ as he returns to his place. Kabaddi is good fun, good exercise, and doesn’t need any.

D. There is an unusual sport that describes itself as a ‘classic mix of brains and brawn’. The game, called ‘chess boxing’, involves a round of chess and then a round of boxing, then another of chess, and so on. There is one minute between rounds. The first chess boxing world championship took place in 2003 in Amsterdam and was won by a Dutchman, Lepe Rubingh. Since then, it has become more popular, particularly in Germany, the UK, India, and Russia. It is a difficult sport, as players need to be very good• at two very different activities and be able to switch quickly between the two.

E. Finally, an unusual sport that will be familiar to most of us is roshambo, which began in China about 2000 years ago and spread gradually to the rest of the world. Played by young and old, in the UK it is known as ‘rock-paper scissors’. It is surprising that it is called a sport and taken so seriously: there’s a World Rock Paper Scissors Society and a league that holds championships every year. So, whatever kind of sport you like, there is something new and interesting for you to try.

(Nguồn: mindset for IELTS 1)

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 1-3 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

 1. People play baseball on a soft surface.
 2. Buzkashi is an Olympic sport.
 3. Lepe Rubingh invented chess boxing.
 4. Lepe Rubingh is from Germany.
 5. People consider roshambo a serious sport.

Các bước làm bài chi tiết

Bước 1: Gạch từ khóa trên câu hỏi và tìm trên đoạn văn:

 1. Từ khóa là bossaball – tên riêng – thuộc từ khóa khó thay thế. “bossball” được nhắc đến ở đoạn A.
 2. Từ khóa là Buzkashi và Olympic sport – đều thuộc tên riêng và là từ khóa khó thay thế. Hai từ trên được nhắc đến ở đoạn B
 3. Từ khóa là Lepe Rubingh và chess boxing – từ khóa khó thay thế và được nhắc đến ở đoạn D
 4. Từ khóa là Lepe Rubingh – từ khóa khó thay thế và được nhắc đến ở đoạn D
 5. Từ khóa là roshambo – từ hóa khó thay thế và được nhắc đến ở đoạn E

Bước 2: Chia câu hỏi theo các thành phần chính S (chủ ngữ) – V (động ngữ) – O (tân ngữ) – Adverb (trạng từ – thời gian, địa điểm, etc)

S V O Adverb
1 People play bossaball on a soft surface
2 Buzkashi is an Olympic sport
3 Lepe Rubingh invented chess boxing
4 Lepe Rubingh Is from Germany
5 People consider a serious sport

Bước 3 và Bước 4: Xác định từng thành phần được chia là True, False hay Not Given và Xác định câu trả lời theo công thức:

 

Câu 1: Đoạn được nhắc đến: Bossaball, for example, is a mix of football and volleyball, played on an inflatable pitch with a trampoline in the middle

S V O Adverb
1 People play bossaball On a soft surface
True/False/Not Given True – danh từ chỉ chung True True True – on an inflatable pitch with a trampoline
 • Inflatable (a): có thể thổi phồng
 • Trampoline (n): bạt lò xo
 • Hai từ này được điễn tả tính chất tương tự từ “soft –mềm” True

(Vì cả 4 thành phần là True nên đáp án câu này là True)

 

Câu 2: Đoạn được nhắc đến: The Afghan Buzkashi Federation wants the game to spread throughout the world and has finally written down the rules because they hope to get Olympic status for the sport.

S V O Adverb
2 Buzkashi is An Olympic sport
True/False/Not Given True – the game False – hope to get (hy vọng sẽ có được, tức là hiện tại chưa được) True – Olympic status for the sport.

(Vì một trong ba thành phần là False à đáp là False.)

 

Câu 3: Đoạn được nhắc đến: The first chess boxing world championship took place in 2003 in Amsterdam and was won by a Dutchman, Lepe Rubingh. Since then, it has become more popular, particularly in Germany, the UK, India, and Russia.

S V O Adverb
3 Lepe Rubingh invented chess boxing
True/False/Not Given True Not given – trong đoạn không nhắc việc phát mình và cũng không có từ đồng nghĩa. True

Như vậy, có một thành phần là Not Given thì đáp án cả câu là Not Given

Ở câu này, thí sinh hay có xu hướng cho rằng đáp án là False, vì Lepe Rubingh là “the first chess boxing world championship”. Một là vì cho rằng, trong bài nói người này là quán quân chứ không phải người phát mình, hai là vì người phát minh không thể nào tham gia chơi thi đấu được.

Tuy nhiên, trong đoạn không hề nhắc đến và khẳng định, Lepe Rubingh không phát minh loại thể thao này. Người đọc không nên cố tình suy luận theo suy nghĩ cá nhân (người phát mình thì không tham gia thi đấu, vì biết luật chơi nên giành giải thưởng), dẫn đến câu trả lời bị sai.

Ở câu này, tác dụng của phường pháp tách và xác định tính chất thành phần câu được thể hiện rõ ràng nhất.

 

Câu 4: Đoạn được nhắc đến: The first chess boxing world championship took place in 2003 in Amsterdam and was won by a Dutchman, Lepe Rubingh. Since then, it has become more popular, particularly in Germany, the UK, India, and Russia

S V O Adverb
4 Lepe Rubingh Is From Germany
True/False/Not Given True True – was born by (được sinh ra bởi ai đó là theo quốc tịch người đó) False – Dutchman

(Một trong ba thành phần là false là đáp án là false)

 

Câu 5: Đoạn được nhắc đến: Finally, an unusual sport that will be familiar to most of us is roshambo, which began in China about 2000 years ago and spread gradually to the rest of the world. Played by young and old, in the UK it is known as ‘rock-paper scissors’. It is surprising that it is called a sport and taken so seriously

S V O Adverb
5 People consider A serious sport
True/False/Not Given True – danh từ chỉ chung True – is taken

(được xem là, được cho là)

True – so seriously và

it is called a sport

 

 

(Cả ba thành phần đều True nên đáp án là True.)

 

4. Các lưu ý

1. Một số từ chỉ chung chung như “people” người đọc phải ngầm hiểu rằng không cần xác định, hay đúng hơn là “True”, ví dụ:

 • People consider roshambo a serious sport
 • Và Roshambo is taken seriously

Người đọc cần hiểu rằng, môn thể thao Roshambo được coi là môn thể thao chính thức tương đương với việc đối tượng coi nó là chính thức chắn chắn là con người nói chung – people.

2. Ở band điểm 4.5 – 5.5, câu hỏi ở dạng này chưa quá phức tap, nên việc tách thành phần câu khá đơn giản. tuy nhiên ở level cao hơn, thí sinh cần linh hoạt trong việc xác định các thành phần ngoài bốn thành phần chính được đề cập trong bài luận.

Tổng kết

Người đọc có thể sử dụng bài viết để phân biệt các thành phần của câu và tìm ra câu trả lời bằng cách xác định xem từng thành phần là True/False/Not given. Điều này giúp thí sinh không cảm thấy hoang mang hoặc phân vân khi làm bài. Kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của tác giả là nền tảng cho toàn bộ kiến thức và phân tích. Hy vọng rằng bài viết trên sẽ giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given.

Chúc các bạn học tốt,
IPPEDU

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ