Thầy Dương Quốc Kha

English Teacher

Thầy Dương Quốc Kha

Đảm nhiệm các lớp Speaking Aim 5+ và Aim 6+
Đảm nhiệm các lớp Reading & Listening Aim 5+

  • Tốt nghiệp loại Giỏi, ngành International Relations, trường ĐHKHXH & NV
  • IELTS 8.0
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy tại IPP IELTS
  • Facilitator tại Mirror Mirror Vietnam

Thầy Quốc Kha được rất nhiều học viên yêu thích bởi lối dạy hóm h