08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tuyết Chi Nguyễn

Học ở IPP IELTS mới xong 1 khoá, từ sợ chuyển sang đam mê Writing luôn. Cô Minh và thầy Hân dạy writing siêu đỉnh ❤️


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ