08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Trung Tín

IPP là 1 nơi thật tuyệt vời, mình từng học một khóa IELTS intensive ở IPP và em ấn tượng nhất là cách cô Minh dạy writing, cách brainstorm, sắp xếp ý tưởng và chọn lọc những từ ngữ thiệt academic để đưa vào essay. Đến bây giờ, mình vẫn còn dùng những cách đó để ứng dụng vào việc viết scientific article của mình trong chương trình học thạc sĩ của mình ở nước ngoài!
Wish to have a chance to be IPP student one more time!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ