08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Trinh Hoai Nam

Trung tâm rất tuyệt vời, đặc biệt là thích nhất cách dạy Mock test của thầy Khôi vui tính. Tuy chưa hết khóa nhưng mình thấy có tiến bộ khi học Writting cùng cô Minh tròn tròn


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ