08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Thiên Trang

Giáo viên tại trung tâm rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Cơ sở vật chất tốt. Giáo trình dễ hiểu và hổ trợ rất nhiều trong việc luyện tập các kỹ năng.Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ