08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Thanh Vy

Vì đầu vào tại trường mình có tiếng anh rất khó để có thể vào đại cương học. Nhưng đối với một đứa khi đh khối A như mình tiếng anh hầu như không nổi trội. Thế nhưng mình được đến vào học tập tại IPP chỉ với 2 khoá mình đã tiếng bộ lên rất nhiều. Mình tự tin hơn khi giao tiếp, cũng biết được nhiều tips hay từ các tutor khi làm bài reading và listening. Và mong mình sẽ gắng bó với ipp lâu dài đến được tagert mong muốn 🤍🤍🤍 .Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ