08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Phương Nhung

Sau khi mình học được 2 khoá của IPP mình cảm thấy Tiếng Anh của mình đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là mình muốn cảm ơn Cô Hiền đã cùng mình trải qua 1 khoá Pre-Intern khi mà mình chưa biết gì. Và sau đó lên khoá Foundation mình lại được gặp lại cô Hiền và lần này có thêm Thầy Hoàng nữa. Sau khi học thì mình cảm thấy Thầy Cô ở IPP rất thân thiện và nhiệt tình chỉ dạy học viên. Cảm ơn IPP rất nhiều!!!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ