08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Pham Hải

Love IPP IELTS!!!!
Cảm nhận được sự thân thiện của các giáo viên và tư vấn viên ngay lần đầu đến test, đã học được 2 khoá rồi cảm thấy rất lên tay và vẫn đang tiếp tục họcKiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ