08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Nguyễn Triết

Qua 1 khoá học, mình cảm thấy IPP là một trung tâm rát tuyệt vời từ cơ sở vật chất đến giáo viên. Tài liệu của IPP cũng rất xịn và đầy đủKiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ