08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Lương Thành Đạt

Chặng đường học tập thật gian nan. Do lớn tuổi nên trí tuệ cũng teo lại dần hay sao ấy. Nhưng từ ngày học ở IPP thì cảm thấy tiến bộ hẳn ra. Cô gắng theo lộ trình được đề ra để năm sau thi nào. Cảm ơn các bạn giáo viên nhiệt tình đã giúp đỡ mình thời gian qua.


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ