08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Lê Quang

Học ở IPP chưa dc một khóa mà mình đã đạt dc target của mình 💕💕 thầy cô ở đây rất tận tụy và dthgg. Nếu gặp vấn đề khó khăn thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Môi trg học tập thân thiện, chịu khó lm homework sẽ đạt kq tốt👏👏


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ