08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Le Quang Minh

Đã học online speaking với thầy Hân Ngô và thấy hiệu quả rõ rệt. Mình cảm thấy cách hướng dẫn xây dựng bài speaking của thầy rất hay và dễ áp dụng vì thầy sẽ gợi ý cách mở rộng bài nói dựa trên cách nói riêng của mỗi người, không có bắt buộc phải nhớ thuộc lòng hoặc cứng nhắc nên khi thi sẽ rất linh hoạt và tự nhiên. Mình cảm thấy mình tăng được .5 – 1.0 điểm speaking (result: 7.5) sau khoảng 5 buổi học. Highly recommend. You’re welcome!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ