08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Khôi Nguyên

chỉ với 1 khoá học ở IPP, mình từ 1 con gà mờ về ielts đã nắm được kiến thức cũng như những phương pháp tối ưu điểm số. Công lớn là nhờ sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ giáo viên. Love you ❤️


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ